Zavedení MHD zdarma pro cestující již od 65 let, bezbariérovost Nového divadla, záchrana kulturního domu Peklo, stavba sportovní haly v Liticích, úprava okružní křižovatky U Makra nebo regulace hazardu a větší bezpečnost. To jsou jen některé z hlavních projektů a témat tohoto volebního období, které představilo současné vedení Plzně v čele s primátorem Romanem Zarzyckým. „Naší společnou koaliční prioritou je investovat do projektů, které Plzeňané pocítí v každodenním životě. Nejedná se jen o velké stavby, ale i o služby, jako jsou městská hromadná doprava nebo ceny energií,” říká primátor Zarzycký.

Například v oblasti dopravy by se Plzeň chtěla soustředit mimo jiné na úpravu křižovatky Americká – Mikulášská včetně halového podchodu a okolí Hlavního nádraží, zkapacitnění křižovatky Belánka, zúžení Klatovské třídy v úseku Chodské náměstí – Masarykovo náměstí nebo zmíněnou úpravu okružní křižovatky U Makra, která navazuje na nedávno otevřený Západní okruh.

„Naším cílem je i omezení vjezdu aut do historického centra města s cílem zklidnit dopravu především na západní straně náměstí Republiky,“ připomíná náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar s tím, že to nelze vyřešit jen novými dopravními značkami, ale i stavební úpravou komunikací. Město se také chystá zahájit projekční práce a majetkovou přípravu na rozšíření Západního okruhu o zbylé dva jízdní pruhy.

Kulturní dům Peklo a jeho současný stav
Strop musí podpírat vzpěry. Podívejte se, jak vypadá plzeňské Peklo uvnitř

Plzeňané určitě zaznamenají změny, které přinesou projekty týkajíci se veřejného prostoru, kultury a životního prostředí. Návštěvníci Nového divadla ocení, že by se mělo stát bezbariérovým a zlepší se i přístup do spodní části jeho hlediště. Zajímavou informací je, že by naopak mělo přijít o své dvacetitunové betonové vejce, které by měla nahradit jiná skulptura. Upravovat se bude i okolí Velkého divadla, kde novou podobu získají především jeho terasy. Rozšíření čeká Zoologickou a botanickou zahradu a revitalizovat by se měla nábřeží řek Mže a Radbuzy. Přibydou i nové lávky pro chodce a cyklisty přes Rokycanskou a Karlovarskou třídu a lávka na soutoku Radbuzy s Úslavou.

To, co Plzeňany hodně trápí, je bezpečnost v ulicích města. I v této oblasti slibuje Plzeň výrazné zlepšení. „Za naprosto zásadní považuji posílení a stabilizaci městské policie, Zavedeme také systematické vyhodnocování bezpečnosti v jednotlivých částech města a navrhneme taková opatření, aby se Plzeňané cítili bezpečněji. Zpřísníme i podmínky regulace hazardu,” říká radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer.

Další ambiciózní plány má město i v oblasti bytové. Například podle radní Světlany Budkové budou do konce volebního období zkolaudované stovky nových městských bytů. Revitalizovat se budou městské domy v Resslově, Korandově, Tylově nebo Kotkově ulici. „Naší prioritou při využívání městských pozemků je výstavba dostupného bydlení. Budeme aktivně pracovat na zástavbě brownfieldů a pokračovat v rozvoji areálu Světovar a zahájíme rekonstrukci budov v areálu DEPO 2015,“ dodává náměstek primátora Pavel Bosák.

Současný stav budovy Carimexu na Rokycanské třídě v Plzni
Potvrzeno. Skleněné peklo v Plzni zmizí příští rok

Výrazný krok dopředu by město chtělo udělat také v oblasti Smart Cities, tedy ve využití digitálních informačních technologií pro své obyvatele. Plzeňané budou moci ve větší míře než nyní vyřizovat své věci bez nutnosti návštěvy úřadu s tím, že ani senioři se digitalizace obávat nemusejí, protože pro ně zůstanou zachované jim vyhovující postupy. Další projekty jsou naplánované v oblasti sociální politiky, sportu, kultury a památkové péče, školství, turismu nebo podpoře podnikání.

Plzeňany možná zaujme, že pro efektivní regulaci populace holubů především v centru Plzně pak město vybuduje i první městský holubník.