Všechny plzeňské domovy pro seniory jsou plné. Některé mají v pořadníku i čtyři stovky žadatelů. Čekací doba je relativní, pohybuje se v řádech týdnů, měsíců, ale i někdy i let, a tak se senioři pro jistotu hlásí do více domovů, aby získali místo co nejdříve.

Někteří z nich pak volná místa odmítají. „Máme zkušenosti s tím, že když se uvolní místo, tak žadatel, který je na řadě, třeba ještě nechce nastoupit, protože si myslel, že čekací doba bude delší, a přihlášku má jen pro jistotu. V tom případě oslovíme dalšího zájemce," vysvětluje ředitelka Domova pro seniory sv. Jiří Ludmila Kučerová.

Ze své zkušenosti podobně hovoří i ředitel Městského ústavu sociálních služeb Vladímír Chuchler. Například domov pro seniory Kopretina má v pořadníků zájemce, kteří, když na ně přijde řada, ještě nechtějí nastoupit. „V opačném případě, tedy když je senior v tíživé situaci, jsme schopni mu pomoci ve velmi krátké době. V minulém roce byla v takových případech průměrná čekací doba dva týdny," upřesňuje Chuchler.

V Domově pokojného stáří sv. Alžběty zase někteří žadatelé odmítají dvoulůžkové pokoje. „Máme v pořadníku zájemce, kteří chtějí vyloženě jednolůžkový pokoj. Když dvoulůžkové odmítají, produžuje se tím samozřejmě i čekací doba," říká ředitel domova Jiří Lodr. Zmiňuje ale i to, že někteří žadatelé naopak chtějí pouze dvoulůžkový pokoj, protože nejsou zvyklí být sami.

Čekací doba je ve všech domovech relativní. „Někdy se několik měsíců žádné místo neuvolní, jindy je k dispozici třeba pět míst během pár týdnů," popisuje situaci ředitelka Senior residence Terasy Milada Brašnová.

Cena za lůžko se v plzeňských domovech pro seniory pohybuje od 330 do 370 korun za den. V ceně je vždy započítána strava, která zahrnuje snídani, oběd, večeři a dvě svačiny.

Kromě uvedených domovů pro seniory jsou v Plzni také zařízení se zvláštním režimem Petrklíč, Sněženka, Čtyřlístek či Domov sv. Aloise. Takových zařízení je rovněž nedostatek. „V současné době bychom uvítali, kdyby se zvýšila spíše kapacita domovů se zvláštním režimem, protože chybí minimálně sto lůžek. Rozšiřování domovů pro seniory zatím neplánujeme," uzavřela vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně Alena Hynková.

Andrea Pánková