„Přesné číslo žadatelů o místo neznáme, každý má právo podat žádost do libovolného počtu domovů,“ řekl ředitel Městského ústavu sociálních služeb v Plzni Vladimír Chuchler.

„Zatím jsem soběstačná, ale nemusí to tak být dlouho. Dcera bydlí a pracuje v Praze, a tam já nechci,“ řekla třiasedmdesátiletá Hana Bořická z Plzně, která by ráda získala místo v domově. Provozovatelé přiznávají, že se dostane na řadu, až někdo zemře.

Domovů pro seniory přibývá. Na Klatovsku se má stavět v Horažďovicích, tam ale čekají na dotaci. Loni byl nově otevřen domov pro seniory v Nýrsku. „Je zde třiadvacet bytů, včera jsme obsadili poslední. Celkové náklady na stavbu domova byly zhruba 42 milionů korun a město celý projekt financovalo z rozpočtu,“ řekl starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

O přijetí si domov rozhoduje sám podle několika faktorů. Žadatel musí být v důchodovém věku, roli hraje i to, v jakých podmínkách žije.

Přednostně domovy přijímají zájemce s vážnými problémy. Mohou na přijetí čekat měsíc, rok, ale i několik let. Poskytování těchto sociálních služeb si zajišťuje každý kraj zvlášť. Podle krajského zastupitele Pavla Stroleného (ANO) chybí přehled o obsazenosti.

„Máme plno, v pořadníku je zapsáno zhruba pětkrát více zájemců, než je naše kapacita,“ potvrdila sociální pracovnice Maja Chladová z Domova svaté Alžběty v Plzni.

Čekací doby jsou dlouhé i na Rokycansku. Plno hlásí Domov Harmonie v Mirošově, Dům s pečovatelskou službou v Břasích i zařízení přímo v Rokycanech.

„Doporučuji, aby se zájemci o místo zapisovali do pořadníku včas, i když ho ještě nepotřebují. Až se spustí připravovaný webový portál sociálních služeb, usnadní to přehlednost, “ dodal Chuchler. (žít, dl, hav)

Ilustrační foto
Škoda předala peníze potřebným