Záplavy v minulém roce zásadně ovlivnily původní vrt. „Zhoršila se totiž kvalita vody, kterou je nutno od té doby upravovat. To s sebou samozřejmě nese nemalé výdaje," sdělil ředitel Diakonie Západ Petr Neumann. Vedení organizace sice žádalo o finanční injekci různé instituce, ale neuspělo. Kvůli naléhavosti problému se rozhodlo vzít záležitost do vlastních rukou a peníze získat netradiční sbírkou. Potřebná částka činí 630 tisíc korun.

Domov Radost zatím od dárců získal zhruba třetinu potřebných peněz. Díky tomu odstartují už začátkem října práce na nezbytném vrtu. Nutné potrubí a kompletní rekonstrukci úpravy vody si zatím Domov Radost dovolit nemůže. „Na vytypovaném místě v blízkosti objektu se začne hloubit takzvaný průzkumný vrt. Doufáme, že se podaří navrtat kvalitní a vydatný zdroj pitné vody. Ideálně by to mohlo znamenat, že nebude potřeba investovat do úpravny," doplnil Neumann.

V případě černého scénáře se bude muset už dosluhující úpravna kompletně rekonstruovat, na což padne asi 160 tisíc korun. Dalších 230 tisíc Kč je nutných pro položení potrubí, kvůli němuž se musí podkopat komunikace vedoucí z Merklína do Staňkova.

Uvedené prostředky pomůže sehnat probíhající sbírka H2Óda na Radost, jejíž tváří se stal komik Karel Hynek. K tomuto účelu jsou zřízeny webové stránky, na nichž je možné finančně přispět. Návštěvníci se zde dozvědí i bližší informace o plzeňském zařízení nebo zhlédnou propagační videa natočená přímo s klienty.

„Jinou alternativou podpory je zakoupení vody Estian za třicet korun, a to třeba na farmářských trzích v Plzni," dodal manažer vnějších vztahů Diakonie Západ Libor Janíček. Lidé, kteří by chtěli domov navštívit osobně, sem mohou zavítat 3. října. Dva dny poté se v areálu TJ Zruč uskuteční benefiční fotbalový turnaj.