Odpolední akce, která začala ve 14 hodin, přilákala kolem stovky návštěvníků. Na ty hned při vstupu do budovy dýchnul duch Vánoc. Děti každému na oblečení připnuly ručně vyrobenou keramickou ozdobu. Všichni přítomní si pak mohli prohlédnout prostory domova a seznámit se s jeho vedením.

Po šestnácté hodině vystoupily děti s pilně nacvičeným programem. Ten sestával z ukázky taneční skladby, hry na kytaru a recitace. Všechny děti byly výborně sehrané a připravené. „Vždyť také pilně trénovaly, a to celý měsíc,“ řekla Lenka Strejcová, vychovatelka.

Na besídce zazněly známé české písničky a vánoční koledy. Kytarový doprovod všem pěvcům vytvářela Lucie Kuchárová (viz foto), která si dokonce ´střihla´ sólo a mistrně podala naši známou koledu ´Tichá noc´.

Mezi hosty nechyběli pracovníci Krajského úřadu, sociálních odborů a mnoha firem. Jedním z nich byl i podnikatel Vladimír Zábranský, který s nepomuckým domovem spolupracuje již delší dobu. Všem představil projekt „Schody do života“, který se snaží dětem přiblížit dnešní realitu. „Je určen chlapcům devátých tříd, kteří by měli zájem se vyučit v oboru tesař, pokrývač či klempíř ve středním odborném učilišti stavebním pod patronátem naší stavební firmy,“ uvedl s tím, že oni poskytnou učňům zázemí, podmínky a bezplatné poradenství proto, aby se mohli vyučit a začít poté pracovat. „Naši první učňové, shodou okolností oba Lukášové, jsou právě z Nepomuka. Jsou výborní,“ podotkl Zábranský.

Ředitel domova Josef Kubáň na závěr prostřednictvím Deníku sdělil své vánoční přání. „Dětem přeji krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Chci, abychom i nadále fungovali tak, aby děti cítily, že někdo o nich ví, má o ně zájem a že hlavně nejsou samy,“ uzavřel Kubáň.

Podobnou vánoční besídku mají dnes i v Dětském domově v Blovicích.