Klienti domova i jeho personál teď mají snazší pohyb mezi jednotlivými objekty i vhodné místo ke společnému setkávání. „Domov ‚Nováček‘ v Rabštejnské ulici se skládá z pěti pavilonů. Personál musí denně zajistit pohyb klientů mezi nimi, neboť v jednotlivých objektech se nachází například škola, rehabilitace, terapeutické dílny a podobně. Spojovací krčky nebyly vytápěné, zatékalo do nich, a navíc je mezi jednotlivými pavilony výškový rozdíl, takže cesty spojovacími krčky nebyly v rovině. To vše je díky rozsáhlé rekonstrukci odstraněno a klienti domova i personál mají při pohybu mezi jednotlivými objekty větší komfort,“ vysvětlil primátor Plzně Martin Baxa.

Plzeňský radní pro ekonomiku David Šlouf doplnil, že výškové rozdíly byly vyrovnány díky vybudování nového výtahu a rampy. „Je tak zajištěno bezbariérové propojení s páteřní chodbou,“ podotkl Šlouf a dodal: „V rámci rozsáhlých stavebních prací byl také přistaven multifunkční sál u pavilonu C a za stávající prádelnou u pavilonu A byla vybudována skladovací místnost. Všechny stavební úpravy jistě zpříjemní pobyt klientům ‚Nováčku‘ i usnadní práci těm, kteří se o ně starají,".

Jedna z akcí touškovského Spolku Paprsek.
Za 21 let zorganizoval Spolek Paprsek už stovky akcí

„Všechny úpravy nám moc pomohou. Nebudeme už muset v zimě oblékat naše klienty do bund, svetrů a šál, když je budeme doprovázet do školy, do jídelny nebo na rehabilitaci. Vyrovnání výškových rozdílů je úlevou pro naše pečovatelky. Moc vítáme i nový multifunkční sál. Ten nám chyběl. Pro naše klienty se v něm budou konat třeba divadelní představení nebo koncerty. Využijeme ho i ke cvičení uživatelů nebo školení našich zaměstnanců. Dosud jsme k podobným akcím používali jídelnu, kterou jsme ale museli vždy vyklidit,“ uvedla vedoucí areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením ‚Nováček‘ Věra Kotrbatá.

Domov je součástí Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, který je městskou příspěvkovou organizací. „V ‚Nováčku‘ pečují o osoby ve věku 3 až 35 let se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami. Celková kapacita lůžek je 44. Posláním domova je poskytování pobytových sociálních služeb klientům a podpora naplňování jejich individuálních potřeb, osobních cílů a práv, rozvíjení osobnosti, seberealizace a soběstačnosti,“ doplnila náměstkyně primátora Eliška Bartáková.