„Stane se, že jsme několikrát v měsíci bez vody, ale musíme to vydržet. Těšíme se, až poteče," říká Irena Krobová, vedoucí Domova Radost, který u Merklína provozuje Diakonie Západ.

Od léta 2013 má Radost problém s pitnou i užitkovou vodou. Prudké záplavové deště nenávratně poškodily jediný vrt, ze kterého domov čerpal, a tak vznikla kampaň H2Óda na Radost, jež měla pomoci k novému zdroji.

Sbírka se povedla. Během roku se vybralo 720 142 korun, o 90 tisíc více než kolik bylo v plánu.

Padesátimetrový vrt z podzimu 2014 se díky těmto penězům mohl začít měnit v regulérní studnu, zároveň začala rekonstrukce úpravny vody, která vodu z nového vrtu zbaví hlavně nadbytečného železa, a také rekonstrukce čistírny odpadních vod.

Voda měla původně téct ještě vloni, ale Radost se jí nakonec dočká až letos v létě.

Voda pro Radost
Cílem kampaně H2Óda na Radost bylo vybrat 630 tisíc korun, z toho 240 tisíc na průzkumy, rozbory a zřízení nového vrtu, 230 tisíc na rozvod vody (bylo nutné podkopat silnici) a 160 tisíc na kompletní rekonstrukci úpravny vody. V kampani se vybralo 720 142 korun, což bylo dobře, protože se navíc ukázalo, že bude potřeba rekonstruovat také čistírnu odpadních vod a rozpočet se zvýšil na zhruba 750 tisíc korun. 

„Rekonstrukce úpravny skončila minulý týden. Teď je vše připraveno na napojení studny na rozvody vody," uvedl ředitel Diakonie Západ Petr Neumann. Podle Jiřího Stillera se nyní k projektu budou muset vyjádřit Povodí Vltavy, Správa a údržba silnic a také obec, pak bude možné poslat projekt dál. „Administrativní část by měla trvat šest měsíců. Až skončí, bude možné napojit nový vrt na vodovodní řad," konstatoval Stiller.

Vedoucí domova Irena Krobová říká, že Radost má nevýhodu v tom, že je tak daleko od Merklína, že není možné k ní přivést obecní vodovod. „Vodu teď pořád čerpáme ze starého vrtu, ale není to ideální. Je třeba ji hodně upravovat. Nic jiného nám zatím nezbývá," dodává.

Že leží dál od obce, je ale výhoda pro obyvatele Radosti. Diakonie Západ v domově pečuje o třicet lidí trpících převážně nízkofunkčním autismem. Zařízení je v republice unikátní a lidem ubytování v přírodě pomáhá. Mají klid a dostatek prostoru.

Zavedení vody na Radost letos pomohli také lidé, kteří v Dobřanech přispěli do Tříkrálové sbírky. Ve městě se i ve prospěch domova vybralo téměř 90 tisíc korun.