Psa, kterého si vloni Petr Novák z Plzně pořídil, si chce vzít i na letní dovolenou u moře. Za prvé ho nemá kam dát a za druhé ho dle svých slov nechce stresovat tím, že ho na deset dní opustí, zvíře je na něj velmi fixované. Není sám, kdo se v období letních prázdnin a dovolených chystá do zahraničí a nechce nebo nemůže se ani během této doby odloučit od svého zvířecího společníka. Vzít si s sebou psa, kočku či třeba fretku je možné, ale jen za splnění určitých podmínek. Patří mezi ně zvířecí pas vystavený veterinářem, povinné je i očkování, někde i další věci. Máte-li psa tzv. bojového plemene, můžete mít někde problém, například v Německu.

Pes se nemusí koupat jen doma, můžete ho vzít i na dovolenou do zahraničí. Ale za splnění určitých podmínek. | Video: Deník/Milan Kilián

„Cestování s tzv. zvířaty v zájmovém chovu, zjednodušeně domácími mazlíčky, po členských zemích EU a pravidla pro jejich návrat ze zemí mimo EU, tzn. třetích zemí, zpět do ČR upravuje speciální unijní legislativa. Tato harmonizovaná pravidla platí pro tzv. neobchodní přesuny, jejichž cílem není prodej či převod vlastnictví zvířete na jinou osobu. Pro cestování se zvířetem mimo EU je třeba se řídit podmínkami konkrétní třetí země,“ zbilancoval mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Upozornil, že před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských státech EU a použije se i pro návrat z dovolené se zvířetem ze třetí země. V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází, tou bývá zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele. Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které se uskutečnilo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno.

„Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU nebo jejich návratu ze třetí země, musí být zvíře označeno. Jednoho člověka může při cestě do jiného členského státu EU či návratu ze třetí země doprovázet maximálně pět zvířat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. U starších zvířat je uznáváno také označení tetováním, musí však být jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011.

V případě, že zvíře se svým majitelem či jinou doprovázející osobou vycestuje do třetí země, která má horší nákazovou situaci ohledně vztekliny, musí zvíře při návratu doprovázet také potvrzení o provedeném sérologickém vyšetření na vzteklinu. To dokladuje, že zvíře má dostatek protilátek proti této nákaze. Pro bezproblémový návrat zpět do EU, resp. ČR, z jiných než tzv. vyjmenovaných třetích zemí se doporučuje provedení tohoto testu ještě před opuštěním České republiky, a to prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře.

„Pokud jde o cestu se psem do Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes navíc odčerven, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Tento úkon musí být soukromým veterinárním lékařem potvrzen do pasu. Zároveň je třeba upozornit, že v některých zemích, např. Německu, by mohl nastat určitý problém, pokud by cestující pes patřil mezi některá tzv. bojová plemena. V takových případech proto SVS doporučuje vznést předem dotaz na tamní veterinární autoritu,“ upozornil Vorlíček.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU (včetně Velké Británie), musí být splněny dovozní podmínky konkrétní třetí země. Ty je třeba si předem zjistit.