V rámci sporu developeři uplatňují náhradu škody ve výši 1,8 miliardy korun v souvislosti s původním neuskutečněným projektem výstavby obchodního centra Corso v Plzni. Obě strany se společně obrátily na Nejvyšší soud ČR, k němuž město podalo dovolání, aby přerušil probíhající řízení na šest měsíců.

„Město Plzeň a Amádeus Real tak budou mít čas finalizovat dohodu, která by měla vést k ukončení soudního sporu. Uzavřením dohody se město nevzdává možnosti regulovat zástavbu v lokalitě po KD Inwest. Projekt, který na daném území v blízké budoucnosti vznikne, bude muset naplnit podmínky územní studie, již schválilo Zastupitelstvo města Plzně, a bude představovat kvalitní městskou architekturu. Současně mohu potvrdit, že diskutovaná dohoda o ukončení soudního sporu nepočítá s finančním odškodněním pro investora,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Šindelář chce dohodu předložit ke schválení zastupitelům do června tohoto roku. Případná dohoda o možnosti smírného řešení stran by měla napomoci k zahájení výstavby moderní městské čtvrti, jejíž parametry vycházejí z představ města zakomponovaných v jeho územní studii, a zároveň i k urovnání soudního sporu z minulosti.

„Přerušení soudního sporu vnímáme jako první krok k tomu, abychom nyní společně dojednali konkrétní podmínky jeho urovnání. Za nás mohu prohlásit, že jsme vždy preferovali možnost stavět na našich pozemcích v centru Plzně, nikoli se soudit s městem o finanční kompenzace za zmařený záměr,“ uvedl Tomáš Jícha, zástupce společnosti AMESIDE, která v Plzni připravuje stejnojmenný projekt mezi ulicemi Americkou, Sirkovou a Denisovým nábřežím. „Mimo jednání o dohodě s městem samozřejmě pokračujeme v přípravě nového projektu moderní městské čtvrti s kvalitním veřejným prostorem, volnočasovými aktivitami, byty, kancelářemi, ale samozřejmě i obchody, bez nichž žádná významná městská čtvrť kvalitně fungovat nemůže, “ dodal Jícha.