Technologie, která pracuje na bázi satelitní navigace GPS a sítě mobilních operátorů, má již letos na jaře vytrhnout trn z paty českému soudnímu systému a zároveň ulevit přeplněným věznicím.

V právním systému dlouho existuje poměrně široké spektrum možností, jak si trest „odkroutit“ alternativně na svobodě. Takovým trestem je například domácí vězení, jenže soudci tímto postihem poměrně šetří.
Od počátku jeho zavedení rozdali nejvíce trestů před pěti lety (v republice 514 případů), jejich počet ale radikálně klesá (v roce 2016 jich bylo už jen 169). Důležitým faktorem je skutečnost, že kontrolu provádějí osobně úředníci probační a mediační služby, a tudíž není nepřetržitá.

Studenti Západočeské univerzity v Plzni se ve čtvrtek zapojili do protestu #VyjdiVen.
#Vyšli ven. Studenti protestovali na obranu demokracie a ústavních hodnot

Elektronické náramky tento nedostatek odstraní. „Nahradí fyzické kontroly a dá se čekat, že se počet trestů domácího vězení zvýší. Pohyb odsouzeného budeme monitorovat 24 hodin denně,“ říká Michael Nový, který v Plzeňském kraji zodpovídá za agendu zavádění náramků do praxe. Kromě nonstop sledování se mohou také vytyčit zóny, do kterých vězeň nesmí vejít, nebo naopak oblasti, které nesmí opustit. V případě, že by se „koumák“ pokusí náramku zbavit, dojde k přerušení optického vlákna a okamžitému zalarmování dozoru.

„Zatím je ale vše v testovacím režimu, zjišťujeme, jaké jsou možnosti,“ připomíná Nový.

Se zavedením elektronických náramků dojde i k výraznému snížení nákladů. Náklady na jednoho člověka budou činit asi 120 korun za den. „Ve věznici na jednoho člověka vycházejí na 1100 korun,“ uvedl již dříve ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Podmínečně odsouzený se bude podílet 50 korunami denně.

Ilustrační foto.
Zloději šli po historických zbraních i motorové pile

VE DVOU, KVŮLI BEZPEČNOSTI

Dosud jsou tedy kontroly prováděny fyzicky probačními úředníky, což s ohledem na problematické zázemí či okolí podmínečně odsouzeného nemusí být žádný med. „Kontroly provádíme ve dvou, kvůli bezpečnosti.

Pokud není personálně možné kontrolu vykonat, můžeme též požádat o pomoc městskou policii či Policii ČR,“ vysvětluje Nový. Kontroly probíhají vždy namátkově. „Zajímá nás oblast, ve které odsouzený žije, okolí jeho bydliště, jestli má zaměstnání, ale také detaily jako zvonek na dveřích nebo dohoda na možném telefonickém kontaktu a podobně,“ dodává probační úředník s tím, že takto se nebezpečí alespoň částečně eliminuje.

Slavnosti svobody 2017 pokračují. Sobotní pietní akt u pomníku generála Pattona sledovaly stovky lidí.
Plzeň očekává na letošní Slavnosti svobody pět veteránů

Soud může trestat hříšníka i zákazem alkoholu  

Žádný alkohol. I takový alternativní trest si můžou obžalovaní u soudu vyslechnout. Jak život odsouzené osoby pod dohledem probační a mediační služby potom vypadá? 

„Člověk se musí v pravidelných intervalech, zpravidla jednou za měsíc, dostavovat na kontroly k nám na středisko. Zároveň probíhají namátkové kontroly v místě bydliště nebo zaměstnání,“ říká vedoucí plzeňského střediska probační a mediační služby Andrea Poláková. Dotyčný je vždy podroben zkoušce na alkohol. Pokud nadýchá nebo se stane, že hříšníka při popíjení v restauraci někdo uvidí a nahlásí, má dotyčný zaděláno na malér.

„Při porušení podmínky pak většinou probíhá veřejné zasedání, kde si soudce vyslechne důvody, proč člověk nařízení porušil. Jedná se o takové důrazné varování,“ vysvětluje pracovník střediska Michael Nový. Hříšník tedy ještě nemusí automaticky skončit za mřížemi. Tolerance k alkoholu je stejně jako za volantem nulová. Při projednávání případného excesu ale postupuje soudce pochopitelně mnohem přísněji, pokud odsouzený pod vlivem alkoholu způsobil například výtržnost nebo havaroval.

Ilustrační foto.
V koši skončí 2555 tun jídla. Školákům příliš nechutnají ryby ani zelenina