To je výčet ocenění, které převzali dobrovolníci z regionu při sedmnáctém rončíku vyhlášení dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2022. To mělo letos poditul „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

“Letošní ročník byl opět plný silných příběhů a pro porotu není nikdy jednoduché vybrat mezi nominovanými vítěze.” uvedla Romana Štěpáníková, předsedkyně pořádající organizace Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA. “Pomoci všech dobrovolníků si nesmírně vážím, proto jsem ráda, že jejich činnost můžeme každoročně takto vyzdvihnout." dodala.

Hlavní cenu získaly tři dámy. Martina Izingová působí v platformě BurnFighters, ale její dosah je mnohem větší. Sama se musela vyrovnat s následky popáleninového úrazu, v jehož důsledku přišla o zrak a musela se vypořádat s dalšími zdravotními a psychickými následky. Zkušenosti, které si z této nelehké životní etapy odnesla, dnes zúročuje v pomoci těm, kteří se ocitají v podobné situaci. V roce 2018 spolu s kamarádkou Simonou Riedlovou založila platformu Burn Fighters, v rámci které se lidé s popáleninami i jejich blízcí mohou setkávat, získávat informace, vyměňovat zkušenosti a najít pomoc a podporu. Martina Izingová v Plzni působí jako dobrovolnice také v organizaci Spolu s vámi, z. ú., která provozuje službu Návštěvy POTMĚ, při které dochází do několika domovů pro seniory na pravidelné návštěvy za klienty. Povídá si s nimi, připravuje aktivizační program pro seniory a další aktivity.

Primátor Plzně Roman Zarzycký.
Zarzycký: Jsem workoholik. Chci být primátorem, který město efektivně řídí

Marcela Balounová působí jako dobrovolnice v Českém Červeném kříži v Plzni, kde již nějakou dobu pomáhá na několika frontách, ale jako jedna z mála je ochotná pomáhat i při těch nejtěžších pracích. V letošním roce se zapojila do projektu Street medicine, kde sestřičky lidem z ulice ošetřuji defekty a zranění. Je s tím spojeno i to, že sestry často musejí pacienta nejprve umýt. U špatně pohyblivých pacientů je pro sestru náročné zvládnout tuto činnost bez asistence, mnohdy je potřeba pomoc dobrovolníků a právě Marcela Balounová dochází jako dobrovolnice pomáhat nejčastěji. „Velmi si vážím práce všech oceněných, kteří se rozhodli významnou část svých životů obětovat pro druhé. Právě díky takovým osobnostem, jejichž práce není samozřejmostí, ale životním posláním, se naše společnost posouvá dál. Patří jim za to obrovské uznání,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Sedmnáctý ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2022 pořádala stejně jako v minulých letech Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 3. listopadu 2022 v prostorách DEPO2015 v Plzni.Sedmnáctý ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2022 pořádala stejně jako v minulých letech Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 3. listopadu 2022 v prostorách DEPO2015 v Plzni.Zdroj: Foto: Marie Psotná

Třetí oceněnou se stala Pavla Kloversová, která je dobrovolnicí ve spolku Maminy s rakovinou, kde je součástí projektů Pomáhej stylově a Club Maminy s rakovinou. Přesto, že je sama v náročné paliativní péči, s velkým nasazením se zapojuje do aktivit a má zájem předávat své zkušenosti dalším pacientkám i jejich blízkým. Vyrábí dárkové předměty pro další projekty a koordinuje spolkový e-shop, vše zcela bez nároku na odměnu. Její zapojení je pro spolek Maminy s rakovinou velmi obohacující a často činí i více než 20 hodin týdně.

Zvláštní cenu poroty obdržel Josef Kabát, který stojí za záchranou kostela Všech svatých v Plzni na Roudné. Zvláštní poděkování za dobrovolnickou činnost v projektu Bezpečnostní dobrovolník Stříbro si zasloužili Jana Miltová a Vratislav Maňák.