Opět po roce se tedy budou lidé s prázdnýma rukama vydávat do přírody a vracet se z ní s odpadky, jež posbírali.

V jihoplzeňském Spáleném Poříčí bude v sobotu akci pořádat tamní organizace Českého svazu ochránců přírody. Na programu je jarní úklid břehů řeky Bradavy. Spálenopoříčské Ekocentrum svolává dobrovolníky s rukavicemi, vhodnou obuví i oděvem na 10. hodinu před obchodní dům na náměstí. Na závěr akce si všichni opečou špekáčky.

V Plzni se v tentýž den bude uklízet kolem řeky Radbuzy. „Připojte se a vyčistěte s námi pěší stezky a břehy řeky Radbuzy v dvoukilometrovém úseku od mostu Milénia k Doudlevecké lávce," zvou organizátoři z Nové Akropolis a skupiny pro aktivní ekologii GEA. U Radbuzy se bude uklízet mezi 12. a 18. hodinou.

Plzeňští dobrovolníci se sejdou u informačního stán-
ku u Papírenské lávky.