Nová linka bude nejdříve jezdit ve zkušebním provozu po dobu čtyř měsíců. Poté se rozhodne, zda se ponechá s případnými úpravami. V případě malé vytíženosti spojů může být i zcela zrušena.

Místní část Dolní Vlkýš je součástí městského obvodu Plzeň 9 Malesice od 1. ledna 2003. Dlouhodobě zde probíhá výstavba rodinných domů, v listopadu zde mělo nahlášeno trvalé bydliště 161 obyvatel. Občanská vybavenost v Dolním Vlkýši však chybí, nachází se buď v Malesicích, případně v Radčicích nebo Chotíkově. Zavedení častějšího spojení veřejnou dopravou (MHD) obyvatelé Dolního Vlkýše požadují již řadu let.

„Počet trvale přihlášených obyvatel neustále narůstá a s ohledem na již realizované anebo chystané developerské záměry je reálné, že počet obyvatel dosáhne během několika málo let tří stovek. Požadavek častějšího spojení je také jedním z výstupů analytické části projektu Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI,“ uvedl náměstek pro dopravu Michal Vozobule.

Štěpán Romuald Rob při žehnání znovuzapálení pece ve sklárně Moser.
Farář, který jezdívá za lidmi na skútru: Na nenávist nelze odpovídat nenávistí

Připomněl, že dopravní obsluha Dolního Vlkýše je dosud zajištěna ve dny školní výuky zajížděním tří spojů linky integrované dopravy č. 535 na trase Město Touškov – Malesice –Dolní Vlkýš – Malesice – Chotíkov, kterou provozuje Plzeňský kraj. Současné spoje však slouží prvotně k dopravě dětí z Malesic a Dolního Vlkýše do ZŠ Chotíkov.„Ve srovnání s obdobně velkými sídly na území města Plzně i Plzeňského kraje lze úroveň dopravní obsluhy místní části Dolní Vlkýš hodnotit jako nedostatečnou,“ doplnil Vozobule.

Zkušební provoz linky č. 35 se uskuteční v pracovní dny od 6. března do 30. června 2022. Je cílen především na školní mládež, seniory a osoby pravidelně dojíždějící do práce v centru Plzně. Zatím se nepočítá s dopravní obsluhou o víkendech a státních svátcích. „V úseku Malesice – Dolní Vlkýš a zpět je zkušební provoz linky č. 35 navržen v pracovní dny v časech od 6:00 do 8:30 hod. a od 13:30 do 18:00 hod. s intervalem mezi spoji cca 30 minut. Ty budou v Malesicích provázány s příjezdy i odjezdy spojů linky č. 11 do centra města, a to podle převažujících potřeb cestujících během dne. V jízdním řádu je zohledněn i začátek a konec výuky v ZŠ Chotíkov,“ uvedl Milan Sterly, ředitel Správy veřejného statku města Plzně.

Daniel Křeček
Ježíšek už u něj byl. Přinesl vysněný vozík

Pro vyhodnocení zkušebního provozu je jako základní hodnotící kritérium v úseku Malesice – Dolní Vlkýš a zpět navržena přeprava průměrně 60 cestujících v pracovním dnu. Minibus, který bude obsluhu zajišťovat, je vybaven automatickým sčítáním cestujících, bude tedy k dispozici podrobná statistika provozu. „Podle výsledků pak může být provoz linky č. 35 po skončení zkušebního období kvůli malé vytíženosti zastaven, v opačném případě pak ponechán a jízdní řád případně upraven, například zrušením spojů s téměř nulovým využitím,“ dodal Sterly.