Stavba za 34 milionů korun na státní silnici I. třídy je totiž klíčová pro kolaudaci a otevření nemocnice. Největší investice v historii kraje za 1,3 miliardy korun má přijmout první pacienty už letos v srpnu. „Jde o velmi důležitou stavbu pro celý region,“ řekl ministr Dobeš v Plzni

„Na nejbližším setkání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dojde k rozpočtovému opatření, které zajistí finanční prostředky ve výši 29 milionů korun ze strany ministerstva dopravy na výstavbu kruhového objezdu. Zbytek dá kraj,“ dodal. Křižovatka by měla být hotova nejdéle do konce letošního roku. Peníze dostane plzeňská oblast Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které bude investorem stavby. Podle jeho ředitele Zdeňka Kuťáka je akce připravena.

„Jsem velmi rád, že ministerstvo dodrží závazek, který nám dal předchůdce pana ministra. Kruhová křižovatka umožní bezproblémový přístup do nemocnice,“ uvedl hejtman Milan Chovanec (ČSSD). Podle něj by se stavba měla stihnout už v létě, ale limitní termín konce roku uvedl kvůli tomu, pokud by se vyskytla nějaká odvolání soutěžitelů. Zpráva ministerstva i ŘSD o tom, že státní peníze budou, je podle Chovance důležitá pro kolaudaci nemocnice. Kraj ji předloží stavebnímu úřadu a „jednání s ním o předběžném užívání bude podstatně jednodušší“.

Přiministrově návštěvě se probíraly i záležitosti týkající se přímo Plzně. Podle hejtmana Chovance je tu největší problém s druhým napojením nejlidnatější plzeňské čtvrti Severní Předměstí s centrem města, dnes se jezdí přes most generála Pattona. „V kompetenci kraje je druhá etapa západního okruhu města a nyní stojíme před otázkou, zda nepožádat stát, jestli by stavbu nepřevzal,“ podotkl Chovanec. Ministr Dobeš však v tomto případě žádnou konkrétní pomoc nenabídl. „Výpomoc státu je otevřená, ale zatím neříkám ani ano, ani ne,“ prohlásil Dobeš.

Podle hejtmana půjde nakonec o trojdohodu mezi městem Plzní, krajem a ministerstvem dopravy. Oprava mostu Generála Pattona, o které se v Plzni diskutuje už několik let, nebude muset být zřejmě tak rozsáhlá a nákladná, jak se předpokládalo. Nejdůležitější most v Plzni nebude pravděpodobně potřebovat opravit nosnou konstrukci, ale „jen“ celý mostní svršek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) provedlo měření a přepočet jeho statiky a předběžný výsledek je překvapivě dobrý.