Výstavba vodovodního řadu už však byla řádně dokončena a povrch cesty upraven tak, aby mohl sloužit jak turistům, tak i maminkám s kočárky či cyklistům. V lokalitě Na Horničce dlouhodobě přebýval v maringotce často opilý muž s agresivním psem. V pondělí 5. srpna byl vykázán za účasti Policie ČR a byla nastavena opatření, aby se již nemohl vrátit.