„Letos se představí šestačtyřicet vystavovatelů. To je o šest více, než jich bylo v loňském roce. Expozic bude jednapadesát,“ vypočítává Petr Lobaz ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), která se na organizaci akce podílí. Mezi vystavovateli budou i studenti a vyučující z jejích pěti fakult.

Událost je tradičně rozdělena do dvou částí. První se bude konat od 15. do 18. září a je určena pro registrované zájemce, především z řad základních a středních škol. Koná se většinou na půdě univerzity. „Přihlásit se je možné na stránkách www.dnyvedy.cz o pondělí. Obsazena je nyní zhruba třetina akcí,“ doplňuje Lobaz.

Žáci a studenti tak budou moci nahlédnout do laboratoří katedry chemie nebo si vyzkoušet ovládání robota.

Hlavní část, která je určena pro širokou veřejnost, vypukne v centru Plzně a jeho okolí 18. a 19. září. V Šafaříkových sadech se účastníci seznámí s neobyčejnou fyzikou. K vidění tam bude například výroba slizu.

Na náměstí představí některé ze svých exponátů plzeňské science centrum Techmania, které by mělo přivítat své první návštěvníky letos v listopadu. Výzkumné centrum Nové technologie zase ukáže výsledky výzkumu fotovoltaických článků.

Mezi dalšími místy, kde bude možné některé z exponátů spatřit, budou Smetanovy sady, Měšťanská beseda, Kopeckého sady, Křižíkovy sady, nebo budova plzeňské Konzervatoře.

Mezi doprovodné akce se řadí prohlídka nejmladší vodní elektrárny v Čechcách, v Bolevci, a také Noc vědců. Uskuteční se 26. září od 16 hodin do půlnoci v centru Techmania, v areálu Škodovky. Akce mimojiné představí významné osobnosti vědy.

Jedním z důvodů, proč se akce koná, je podle emeritního rektora ZČU Jiřího Holendy snaha popularizovat vědu a techniku pro širokou veřejnost. „Dalším motivem je povzbudit zájem o studium přírodních a technických věd. Stále totiž převládají absolventi fakult s humanitním zaměřením,“ dodává Holenda.