„Chránění dravci si oblíbili komíny v areálu bývalých Škodových závodů a také dominantní komín plzeňské teplárny," vyjmenoval David Melichar z Českého svazu ochránců přírody Plzeňska. Na komíny byly proto nainstalovány speciální hnízdní budky, které mohou sokolům umožnit v Plzni bezpečné 
a úspěšné hnízdění. „Do příští sokolí hnízdní sezony vkládáme velké naděje," uvedl ochránce.

„V Plzni jsme mohli pozorovat hnízdící sokoly již v letech 1998 až 2001. V té době hnízdila uměle vypuštěná samice se samcem z volné přírody. Jedenkrát zahnízdili na výškové budově Bohemie 
a třikrát na věži kostela sv. Bartoloměje na náměstí Rebubliky," uvedl Melichar. Poté byli k vidění nepravidelně.

V roce 2014 hnízdilo v České republice celkem 77 párů sokola stěhovavého. Sokol preferuje pro hnízdění svá přirozená stanoviště – dutiny a římsy ve stěnách skal. Menší část sokolů však stále častěji využívá k hnízdění průmyslové stavby.

Komíny či věže kostelů. Urbanizované prostředí nabízí sokolům nejen snadnou dostupnou potravu, ale 
i hnízdní příležitosti.