Co ztmavlo, už je jasné, kde byla prasklina, není. Na zámek Nebílovy se v pátek po půlroční péči vrátil zrestaurovaný rozměrný obraz německého barokního mistra Gottfrieda Libalta.

V Nebílovech mají celkem čtyři Libaltova díla a podle kastelána Milana Fialy je to největší kolekce jeho děl v České republice. „Národní galerie má dva,“ usmívá se.

Na zrestaurovaném plátně je zátiší s ovocem a zeleninou na bohatě zdobeném čínském přehozu. Druhé plátno s podobným zátiším, ovšem na perském koberci, na podobnou péči čeká. „Jsou to nejstarší barokní zátiší ve střední Evropě, pochází z roku 1662,“ dodal kastelán.

Zátiší měří dva metry na šířku a metr šedesát na výšku. Patří k Libaltovým největším dílům.

Gottfried Libalt tedy bude pro Nebílovy do budoucna zajímavé téma. „Maloval pro nejvyšší aristokracii, tyto obrazy patrně vznikly pro polský královský dvůr. V budoucnu, až se nám podaří zámek rehabilitovat, bychom rádi udělali výstavu věnovanou právě jemu,“ nastínil kastelán. Návštěvníci zámku mohou zrestaurované zátiší porovnat s nezrestaurovaným, které odjede za několik týdnů.

O restaurování se postarala akademická malířky Karine Artouni, která s Nebílovy spolupracuje dlouho. Dříve už restaurovala dvě malá Libaltova zátiší a vedla také tým, který vrátil krásu freskám v nebílovském tanečním sále.