„Okamžitě začali instalovat dvě provizorní a jednu pevnou nornou stěnu u vodárny na konci Radčic po celé šířce vodního toku,“ doplnila Nechvátalová. Na místě jsou přítomní zástupci životního prostředí, povodí Vltavy a zástupci místní samosprávy.