Místem konání bude louka vedle sokolského hřiště a sál kulturního domu. Těšit se můžete na ukázku požárního útoku a historické techniky či na výstavu s hasičskou tematikou.