Jednou z nich je speciální učebna elektromobility s novým elektromobilem. Škola je tak první v České republice, ve které bude elektromobil v rámci výuky využíván.

„Elektromobil značky Kia Soul máme vysoutěžený jako první škola v republice, což považuji za velký úspěch. Vedle učebny elektromobility otevíráme také učebnu měření, ve které jsou žákům k dispozici speciální přístroje. Naučí se zde základy měření, dozvědí se informace o vlastnostech a pevnosti materiálů a podobně,“ uvedl zástupce ředitele pro praktické vyučování Vladimír Baxa s tím, že významné vylepšení vybavení školy bylo možné díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), v rámci kterého bylo zařízení v Křimicích podpořeno částkou převyšující pět milionů korun.

„Na nové zařízení v učebnách šlo z IROPu pět milionů tři statisíc korun. V elektromobilech vidím budoucnost, a proto jsem moc rád, že naše škola jeden z nich má. Budou se na něm učit automechanici, autotronici či autolakýrníci. Díky novému vybavení tak mohou žáci jak se říká stíhat dobu a jít se současnou průmyslovou revolucí,“ vysvětlil zástupce ředitele pro pracoviště Křimice Jaroslav Kašpar. Dále dodal, že vůz může dosáhnout rychlosti až 180 kilometrů v hodině.

Pořízen byl za 990 tisíc.

Dnes školu v Křimicích navštěvuje 470 žáků. Na praxi sem dojíždějí i žáci z dopravní školy na Lochotíně. A co na nové vybavení říkají?

„Jsem nadšený hlavně z nového elektromobilu. Měl jsem možnost se v něm i projet a byla to fantastická zkušenost. Nadchla mě hlavně akcelerace a rychlost jízdy vozu,“ uvedl žák druhého ročníku nástavby Michal Berdych, který se v Křimicích vyučil automechanikem.