„Kácení jsme zastavili na základě administrativních pochybení odboru životního prostředí plzeňského magistrátu, který vydal povolení,“ říká vedoucí oddělení ochrany životního prostředí ČIŽP Jiří Berkovec. Vysvětluje, že v povolení nebylo přesně popsáno, které památné stromy mají být poraženy.

Ovšem úředníci magistrátu již zřejmě chyby opravili, takže v minulých dnech bylo vydáno povolení nové, které nyní nabylo právní moci. „Zatím ale není rozhodnuto o způsobu, jakým budou stromy káceny. V podstatě ještě řešíme, kdo kácení provede,“ vysvětluje Miroslav Vecka z magistrátního odboru životního prostředí a dodává, že rozhodnout by se zřejmě mělo v příštím týdnu.

Kácení stromů v Kilometrovce, kdy byly poraženy například i obří topoly černé, jejichž věk odborníci odhadují až na dvě stě let, Plzeňany pobouřilo. Téměř dvě stovky z nich podepsaly petici Sdružení poškozených justicí ČR a jeden z členů sdružení se dokonce k jednomu ze stromů připoutal řetězem. Magistrátní úředníci o kácení v Kilometrovce rozhodli na základě odborné studie, která byla vypracována v roce 2006. Z ní vyplynulo, že jsou stromy přestárlé, napadené dřevokaznými houbami a mohou ohrožovat chodce. Rozhodnutí o kácení památných stromů dostali k dispozici i ekologické aktivity, které byly účastníky řízení a mezi něž patří například Děti Země či sdružení Občané za svá práva.