Stavba za 6,7 milionu korun (bez DPH) byla zahájena v loňském říjnu, slavnostní ukončení je na naplánováno na 6. červen.

V centru Křimic byla vybudována dešťová kanalizace a položeny vodovodní chráničky pro napouštění budoucího rybníka. Přeložily se také slaboproudé sítě a rozšířilo se veřejné osvětlení do Tlumené ulice a na náměstí. Komunikaci pokryla kamenná dlažba, instalovalo se nové dopravní značení, přibyla nová parkovací místa a stromy.

„Do budoucna se zde předpokládá obnova kdysi zavezeného rybníka napájeného z řeky. Proto se už také pokládalo potrubí na čerpání vody a v Tlumené ulici se vybudovala dešťová kanalizace, která bude zároveň sloužit jako přepad z rybníka. V ulici se také přestavěla kamenná zeď,“ uvedl stavbyvedoucí Karel Zoubek ze společnosti Swietelsky stavební.