Slavnostní bohoslužba se uskutečnila v katedrále sv. Bartoloměje v 10.30 hodin a trvala skoro tři hodiny. Za vyzvánění zvonů vcházel do chrámu průvod více než 200 kněží a řeholníků, kteří přicházeli z bývalého františkánského kláštera. Výjimečné události přihlížely davy lidí. Věřící, kteří se nevešli do katedrály, mohli mši sledovat díky velkoplošným obrazovkám na náměstí a v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici.

Historicky vůbec prvního biskupského svěcení v plzeňské diecézi se zúčastnila celá řada hostů, mezi nimi například kardinál Miloslav Vlk, biskup spřízněné řezenské diecéze Rudolf Voderholzer, náčelník Generálního štábu Armády ČR Josef Bečvář nebo Jindřich Forejt z prezidentské kanceláře. Nechyběli ani zástupci krajské metropole, mezi nimi plzeňský primátor či rektor univerzity. 

Dominik Duka přítomným krátce představil nového biskupa a připomněl jeho působení v armádě. "Asi máš za úkol, abysi do církve vnesl více disciplíny a více smyslu pro poslušnost. Nemyslím poslušnost předpisům, ale ducha poslušnosti, který jde ve stopách Ježíše Krista. To je to, co potřebujeme, méně slov, ale více činů." 

Kázání se ujal emeritní biskup František Radkovský. Upozornil v něm na důležitost biskupské úlohy v církvi, zároveň poprosil věřící o modlitby za svého nástupce: "I přes velké dary zůstává biskup člověkem podrobeným slabostem a hříchům jako každý jiný. A proto potřebuje neustálé doprovázení v modlitbách." V kázání zmínil také úsměvnou příhodu ze společné návštěvy papeže, kdy se Svatý otec podivoval nad věkem nového biskupa. "Když Tomáše viděl, ptal se: ´Už máš maturitu?´ Tvoje relativní mládí je přednost, která ti přináší dostatek energie pro vše, co tě čeká." 

Tomáš Holub nejdříve složil svůj biskupský slib. Poté se za něj hlavní světitel Dominik Duka společně s ostatními biskupy modlil. Následovalo pomazání olejem a předání biskupských insignií, tedy prstenu a mitry. Emeritní biskup František Radkovský ještě předal svému nástupci berlu z olivového dřeva, již před lety dostal jako dar v Izraeli papež Jan Pavel II. Po svěcení se Tomáš Holub ujal vedení bohoslužby.

Nový biskup poděkoval Bohu i svým nejbližším: "Nejprve chci poděkovat Hospodinu, za trpělivost a vynalézavost, kterou mě k této službě připravil. Chtěl bych také poděkovat svým rodičům za dar života, za lásku. A za příklad autentické žité víry. A tatínkovi do nebe také za všechny jeho přímluvy tam nahoře, kterými jsem si naprosto jistý." V závěru mše se modlil za dar odvahy a moudrosti, aby uměl přijmout svou pastýřskou službu za všech okolností.

Prosil také za otevřenost a prostotu, pokoru i vnímavost.  "A prosím vás všechny o modlitbu ale i o lidskou podporu, prosím vás o vstřícnost ale i otevřenou kritiku tam, kde se budete domnívat, že se mýlím."

Bývalý vojenský kaplan Tomáš Holub: Biskupem nejsem, aby mi lidi fandili

Tomáš Holub
* 16. srpna 1967 v Jaroměři
- absolvoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
- v letech 1996-2006 působil jako vojenský kaplan a později hlavní kaplan Armády ČR
- od roku 2006 je poradcem ministra obrany pro duchovní službu
- 2011-2016 byl generálním sekretářem České biskupské konference  

Tomáš Holub, který v sobotu usedl do čela plzeňské diecéze, se bude vedle 
manažerské práce věnovat také pastýřské službě. Ke své nové roli však poznamenává: „Biskupem nejsem proto, aby mi lidi fandili nebo abych dělal dobré ekonomické modely, ale abych pomohl konkrétním lidem potkat se s živým Bohem."

Působil jste jako vojenský kaplan. Co z této zkušenosti použijete v plzeňské diecézi?
Vedle vnímání důležitosti struktury jsem se naučil kreativitě. Vojenský kaplan není klasický kněz, který má přesně řečeno, jak a kde funguje, ale vymýšlí úplně nově, jak se potkat s lidmi a s nimi být. To si myslím, že je pro biskupa docela důležité.

Jak kreativně tedy přemýšlíte nad tím, že se budete potkávat s lidmi?
Necítím se jen jako biskup těch, kteří chodí pravidelně do kostela, ale jako někdo, kdo by měl být partnerem pro hledání a pro lidi, kteří jsou hledající. Pro mě je to snaha být přítomen nejen v církevním, ale i kulturním, sportovním prostředí nebo v běženém životě města.

Takže budete vidět?
Doufám.

Tomáš HolubUvedl jste, že mezi bolavé místo v diecézi, které je potřeba léčit, patří opuštěné Sudety s přerušenou tradicí. V jiném rozhovoru jste ovšem řekl, že byste prázdné kostely v ČR nechal zbourat.
Na prvním místě jsou lidi. Kostel má smysl tehdy, jestliže slouží lidem, aby se potkali sami se sebou a s Bohem. V okamžiku, kdy kostel neslouží k tomuto účelu, stává se místem obžaloby, že kraj nežije. Potom je potřeba se ptát, co s tím, aby nebyl obžalobou, ale výzvou.

V západních Čechách je ale dost opuštěných chrámů. Chcete hlavně usilovat o to, aby se do nich vrátili věřící?
Myslím, že tohle není jenom otázka biskupa, ale místního kněze, místní komunity věřících a samosprávy. A proto jsem si dal prioritu, že v relativně krátké době objedu všechny kněze. Budu se snažit setkat se starosty a lidmi, kteří tady mají zodpovědnost. Nechci dělat rozhodnutí od zeleného stolu jako člověk, který přijel z Prahy a teď říká, co bude dělat s kostely v západních Čechách. Myslím, že je to společné hledání. Kdybych řekl, že vím, co se má konat, zbytečně bych frajeřil.

Věnoval jste se ekonomické stránce církve, církevním restitucím. Jak se daří plzeňské diecézi hospodařit?
Jsem na svou diecézi hrdý. Se svými skromnými prostředky, které dostala do vínku, se chová zodpovědně a zároveň kreativně. Myslím, že snaha nabídnout tady bydlení, redukovat množství far, které jsou nepotřebné, je dobrá. Peníze neprojíst, ale vytvořit určité základy, to jsou věci velice moudré a jdou právě k tomu být zodpovědný a zároveň být blízko lidem.

Plánujete, že se diecéze vrhne i do sociálního podnikání?
Mám nějaké představy. Velkým otazníkem je, jak zodpovědně hospodařit s malými kousky farních lesů, které tady jsou a jsou ekonomicky velmi složité. V otázce nových projektů je to celá škála, která bude zahrnovat i věci sociálního podnikání.

Fakta o plzeňské diecézi
Byla zřízena 31. května 1993 papežem Janem Pavlem II. Rozloha diecéze je 9239 km2, žije tu cca 830 tisíc obyvatel. Od založení až dosud ji vedl František Radkovský. 
Je rozdělena na 10 vikariátů: Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov. Při vzniku zde bylo 324 farností, roku 2005 byly pro zjednodušení administrativy sloučeny a dnes jich je 71.