Dlouhotrvající sucho poškodilo podle Agrární komory třetinu osevních ploch obilovin v Plzeňském kraji. Nejpostiženějšími oblastmi na jižním Plzeňsku jsou Nepomucko, Stodsko a Nezvěsticko.

Výnos bude snížen asi o třetinu. „Už kvůli únorovým holomrazům museli zemědělci v Plzeňském kraji zaorat až pětinu ploch osetých ozimými plodinami, tedy pšenicí, ječmenem a řepkou. Polovina ze zbylých polí pak není pěkná vinou sucha. Výnos bude určitě nižší než standardní," uvedl předseda krajské agrární komory Jaroslav Šíma. Zhruba třetina až 40 procent osevních ploch v kraji může dosáhnout běžného výnosu.

Podle Šímy je šance, že se cena obilí minimálně udrží na současných přijatelných cenách. Vinou toho, že je ho v Evropě méně, než se počítalo, by se cena mohla ještě zvýšit, což by zemědělcům mohlo část ztráty zaviněné počasím srovnat. „Málokdo je zřejmě pojištěný. My jsme se prvně pojistili, protože porosty byly opravdu pěkné, ale dostaneme třetinu nákladů, jež jsme do polí vložili," uvedl Šíma. Jeho velká zemědělská firma Alimex Nezvěstice z Plzeňska přijde o zhruba 40 procent plánovaného hospodářského výsledku. Navíc od března klesá cena mléka v Německu a ještě více v České republice.

Deset hektarů ječmene zaorávali sedláci z Maňovické zemědělské na Nepomucku. „Zbytek je prořídlý. Úroda nebude žádná sláva. Finanční ztráty jsme ještě ale nepočítali," uvedl vedoucí výroby Václav Šilhavý.

Že bude letos úroda horší než vloni potvrdil předseda Asociace soukromých zemědělců ze severního Plzeňska František Janko. „Pšenice a ječmen jsme zaorávali kvůli holomrazům. Vyseli jsme šedesát hektarů pšenice, zaorat jsme museli čtyřicet," sdělil Janko. „Máme 300 hektarů orné půdy. Ztráty na zisku odhadujeme na 30 až 40 procent," povzdechl si.

Od severoplzeňských zemědělců odebírají ječmen pivovary a mlynáři. Janko zatím netroufl odhadovat, jaké výkupní ceny sedláci nastaví.

Osiva jarního ječmene a pšenice se nechytila kvůli nedostatku vody. „Jarní úroda není kvůli suchu, duben byl totiž nezvykle teplý," řekl agronom Bílovské zemědělské Miroslav Červený. V případě kukuřice je prý předčasné říkat, jaká bude úroda.

Pro ideální zemědělskou úrodu musí spadnout 500 až 600 milimetrů srážek za rok.