Mělo by město zaplatit 22 milionů za vícepráce?
Hlasujte v anketě.

Právě tolik chce doplatit za další tzv. vícepráce společnost Hochtief, která kulturní stánek staví. Plzeňští zastupitelé o penězích budou jednat 30. ledna.

Jejich rozhodnutí bude pro Plzeň klíčové. Pokud proplacení nepovolí, stavaři naznačují, že ve stavbě pokračovat nebudou a divadlo, vlajková loď kulturního projektu Evropské hlavní město kultury 2015, se neotevře podle plánu na podzim letošního roku. „Nebudeme ale dopředu nic vzkazovat. Máme svou právní analýzu a rozhodneme se okamžitě po rozhodnutí zastupitelů," prohlásil obchodní ředitel Hochtiefu Ivan Havel.

Technický náměstek Petr Rund (ODS) už proplacení víceprací předložil zastupitelstvu v listopadu loňského roku. Celkem šlo o zhruba 40 milionů korun. Za dražší divadelní technologie (cca 18 milionů) a za zemní práce pod divadlem. Zastupitelé po dlouhé debatě na 18 milionů korun kývli, o zbytku budou jednat příští čtvrtek. Už v listopadu někteří politici poukazovali na to, že konečná částka za divadlo byla stanovena na 818 milionů korun (bez DPH) jako závazná, a další faktury odmítli.

Rund prohlásil, že všem zastupitelům poslal důkladné podklady včetně analýz. Připustil, že když Hochtief nedostane zaplaceno, bude problém. „Když nebude divadlo dokončeno v celém rozsahu, není možné ho zkolaudovat. Stavba by tam tedy mohla stát, ale nebude možné ji užívat a nastěhovat se do ní," řekl Rund. Argumentuje tím, že vícepráce byly nutné. „Jde o věci, které se objevily až se stavbou, a projekt s nimi nemohl počítat," vysvětlil Rund.

Ekonomický náměstek primátora Martin Zrzavecký (ČSSD) potvrdil, že podklady k jednání zastupitelstva jsou k dispozici. „Je to ale složitý soubor dokumentů a analýz, ve kterých je těžké se vyznat," podotkl. O tom, jak budou hlasovat, mají jednotlivé politické kluby ještě jednat. „Osobně nejsem přesvědčen o kladném hlasování," připustil Zrzavecký.

Šéf Hochtiefu: Předpokládám dodatek ke smlouvě na divadlo

Ivan Havel, obchodní ředitel společnosti Hochtief, která staví nové plzeňské divadlo, tvrdí, že o dalším postupu má firma jasno a bude záležet na zastupitelstvu.

Podle radnice je pro Hochtief 15. únor termínem, kdy se rozhodnete, zda stavět dál.
Pro nás není termínem 15. únor, ale 30. leden, kdy se na zastupitelstvu v Plzni bude rozhodovat. Tento termín je pro nás závazný.

Když zastupitelé odhlasují proplacení vícenákladů, budete pokračovat ve stavbě a garantujete termín otevření 2. září?
Pokud odhlasují, že jsou naše nároky oprávněné, předpokládám, že s námi bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Pak nemáme žádný důvod říkat, že stavbu nedokončíme v termínu. Zima je příznivá, a když se půjdete podívat na stavbu, uvidíte, že je v pokročilém stadiu, a nemám z toho sebemenší obavy.

Také ale zastupitelstvo další náklady odhlasovat nemusí. Co uděláte v takovém případě? Zastavíte stavbu?
My máme velmi pečlivou právní analýzu situace a dnes už přesně víme, jak budeme v takovém případě postupovat. Ale nedovolím si přes média vzkazovat plzeňskému zastupitelstvu, co se stane. Pak by nám mohli vyčítat, že dělají rozhodnutí v tísni. Klidně vám na to odpovím po zastupitelstvu.

Nechcete tedy říci, zda budete, nebo nebudete pokračovat?
Řeknu vám to takhle: Když budete prodávat nábytek a já za vámi přijdu a řeknu, že skříň sice stojí deset tisíc korun, ale já vám ji nezaplatím, tak vydáte mi ji? Budeme spolu v tom případě dělat obchod? Asi ne.

Jenže na divadlo byla podepsána smlouva s nějakou cenou. Teď jsou na stole sporné vícenáklady za další miliony korun.
Nevím, jestli zastupitelé říkají, že je to sporné. Poslední zastupitelstva jsem pečlivě sledoval a rozhodnutí bylo takové, že část nákladů nám odsouhlasili a část odsunuli na později s tím, že si chtějí vyžádat řadu dokladů, aby to mohli posoudit. My jsme všechny doklady dodali nad rámec smlouvy. Jsme připraveni jim to vysvětlovat a jsme si jisti, že všechny naše podklady jsou oprávněné a ne sporné. Druhá strana na to může mít ale samozřejmě opačný názor a pak nás zřejmě bude muset někdo rozsoudit.

Hrozí podle vás městu, že z budovaného divadla zůstane nadlouho torzo a bude se čekat na výsledky soudních sporů?
Už jsem vám odpověděl tím, že máme svoji vlastní právní analýzu a svoje vlastní rozhodnutí. Jen ho teď nebudeme dopředu zveřejňovat.