Je pravým opakem amerických žolíků, kdy jsou na vykládání velmi benevoletní pravidla. Zde se vykládá pouze z ruky, tj. hráč se musí všech svých karet zbavit najednou.

Nejlépe je hrát ve čtyřech, v případě nouze ve třech. Hráči dostanou rozdáno po třinácti kartách, načež se jedna otočí vedle balíku a další se otočí také, ale částečně se balíkem přikryje a lze ji použít jen v situaci, která bývá vzácná.

Hráč, který je první na řadě, usoudí, zda by se mu mohla otočená karta hodit. Pokud ano, vezme si ji, pokud ne, lízne si kartu normálně z balíku. Není zde žádné omezení, že by karta měla uzavřít nějakou kombinaci, prostě se hodí.

Podobně jako v žolíkách se hráči snaží všechny své karty sestavit do kombinací, poslední uzavírací karta se zde používá. Pouze je-li touto kartou žolík, může si jej hráč ponechat do další hry. Je zde však jeden rozdíl a to v kombinacích karet stejných hodnot, zde jsou přípustné i karty stejné barvy.

Hráči se však nesnaží jen o toto. Principem hry je sestavit kombinace co nejdelší, alespoň o pěti kartách. Taková karta má hodnotu jedné prémie a každá další je prémií navíc, čili například sekvence sedmi karet má hodnotu tří prémií. Výjimkou je sestava osmi karet stejné hodnoty, byť se žolíkem, ta je honorována osmi prémiemi.

Po ukončení hry ostatní hráči vyloží, co mohou. Uzavírající hráč dostane od každého 2 Kč za uzavření a 1 Kč za každou kartu, kterou se protivníkovi nepodařilo vyložit. Potom dojde na počítání vyložených prémií, které také mají hodnotu 1 Kč a finanční rozdíly si hráči mezi sebou vyrovnávají. Takže se může stát, že uzavírající hráč může skončit v mínusu, zvláště když zavíral bez prémie. Ovšem pokud ví, že některý z protivníků má v ruce žolíka, rychlé zavření se většinou vyplatí. A také bývá dilema, jestli si žolíka opravdu do další hry ponechat, znamená ztrátu minimálně jedné prémie. Jde-li opravdu jen o jednu, určitě ano, ale za čtyři prémie už nestojí.

Hru lze ukončit také jiným způsobem. Pokud se hráči podaří nashromáždit všech třináct karet ve stejné barvě, může hru ukončit i když nemůže některé z karet použít k sestavení sekvence. Prémie tohoto hráče pak má hodnotu 2 Kč a pouze v této situaci lze použít kartu napůl schovanou pod balíkem. Naprosto výjimečnou situací je pak Royal fleš, kdy hráč získá kompletní sekvenci od dvojky po eso. To se protihráčům dost prodraží, prémií je automaticky devět a navíc cena jedné je čtyři koruny, celkem tedy 36 Kč.

Ve hře prémie přichází ke slovu správná taktika hry. Jednak rozhodování, zda hru uzavřít nebo se pokusit ještě zvýšit počet prémií a především se pokusit odhadnout, které karty sbírá následující hráč podle těch, které si již vzal. Zvláště v situaci, kdy automaticky bere kartu v barvě, kterou má karta ležící pod balíkem. Pak je riziko uzavření na fleš velké a je tudíž dobré tuto barvu v ruce blokovat, dokud je to jen trochu možné.