Sambu je skutečně vhodné hrát pouze ve čtyřech hráčích, dva proti dvěma, a hraje se s největším počtem karet z běžných her, vynecháme-li Black Jack v kasinech. Zatímco klasická kanasta se hraje se dvěma balíky po 54 kartách, na sambu je třeba tři, čili celkem 156 karet a jen divokých karet je tam osmnáct, což umožňuje vytváření divokých kanast.

Rozdává se po patnácti kartách, ovšem hráč, pokud nebere balík, si líže dvě karty najednou a pouze jednu odhazuje, takže karet v ruce přibývá, což postupně ulehčuje první vyložení. Tabulka je stejná jako v kanastě, pouze penzum bodů na povinnost vyložit 150 bodů se většinou zvyšuje na 7000 bodů, jelikož sambu je zvykem hrát do zisku 15 000 bodů.

Hlavním rozdílem je funkce sekvencí. Lze je vykládat, lze k nim přikládat z obou stran a hlavně sekvence složená ze sedmi karet se právě nazývá samba. A protože do samb nelze používat divoké karty, je také náležitě ohodnocena 1500 body. Bodová tabulka za kanasty je stejná jako u klasické kanasty s tím, že vzhledem k tomu, že žolíků je k dispozici šest, za žolíkovou se považuje ta, která obsahuje více žolíků než dvojek. Další dílčí bodovou odchylkou je situace, kdy se jedné straně podaří shromáždit všech šest červených trojek, pak to není bodů 600, ale rovnou 1000, ovšem s rizikem, že je lze i odečíst.

Změna je také v podmínkách pro uzavření hry. Nestačí jen jedna kanasta, je nutné sestavit buď jednu kanastu a jednu sambu nebo dvě kanasty, ale pak tam platí většinou podmínka, že jedna z těchto kanast musí být divoká nebo minimálně čistá. Některá pravidla připouštějí, že při uzavření hry je možno vyložit i kanastu z černých trojek a vzhledem k tomu, že taková kanasta je hodnocena většinou 1000 body a ještě každá černá trojka uvnitř 100 body, jedná se o velký bodový zisk. Tato kanasta ovšem musí být vyložena najednou právě při uzavření a už z toho důvodu je třeba zvážit míru rizika. Pokud totiž uzavře protistrana, pak se samozřejmě 100 bodů za každou trojku v ruce odečítá.

Striktní pravidlo pro situaci, kdy uzavře spoluhráč, dáno není. Záleží na dohodě společnosti, jestli hráč má právo se svého spoluhráče zeptat, zda může hru uzavřít. Pokud však ten, třeba kvůli řadě černých trojek v ruce, odmítne, je třeba počítat s tím, že pro protistranu je to jasný signál, jak se zařídit.

Počítání bodů po uzavření hry se pak řídí stejnými pravidly jako v kanastě, ale je zde hodně nuancí, které je třeba před hrou dohodnout. Typickou situací je, kdy protistrana stihne uzavřít jen jednu kanastu nebo sambu. Prémii si přičítat nemůže, je ale třeba dohodnout, jestli odpočítává pouze body v ruce nebo i na stole. Některá pravidla také trvají na povinnosti při prvním vyložení vyložit sekvenci, jiná ne. Pravidla pro braní odkládacího balíku však prakticky vždy zůstávají identická jako v kanastě, včetně zmrazení balíku odhodem divoké karty.