Stejně jako v žolíkách se hráč musí zbavit všech svých karet až na jednu, kterou položí jako symbol uzavření hry na odkládací balík rubem nahoru. Zůstane-li mu v ruce divoká karta, nemusí ji přikládat, může si ji ponechat do další hry a to v libovolném počtu, její bodová hodnota se však do hodnocení hry nepočítá. Nejpodstatnější však je, že hru může uzavřít pouze strana, které se podařilo sestavit alespoň jednu canastu. Uzavření hry je také jediná situace, kdy lze černé trojky použít jako karty s kladnými body. Je možné je vyložit, případně i s divokou kartou, ale uzavření hry musí následovat bezprostředně.

Nyní následuje závěrečné hodnocení hry. Pokud mají obě strany vyloženou alespoň jednu canastu, pak si jako plusové body započítají prémie za uzavřené canasty a také bodovou hodnotu vyložených karet i karet v canastách. Od toho se poté odečte bodová hodnota karet, které hráčům zůstaly v rukou, a to včetně spoluhráče hráče, který hru ukončil. Proto zvlášť když protistrana nemá canastu, může být rychlé uzavření hry dost zbrklé, černá trojka v ruce znamená 100 bodů minus. Někdy se společnost domluví, že hráč má právo se spoluhráče zeptat, jestli má hru uzavřít, osobně jsem proti. Na druhé straně však rychlé nečekané uzavření může být taktické především v situaci, kdy víme, že některý ze soupeřů má v ruce více než jednu divokou kartu ať už tím, že mu zbyla v ruce z předchozí hry nebo sejmutím, případně když soupeři canastu ještě nemají. Černé trojky vyložené na stůl v rámci uzavření hry však znamenají sto bodů plus, samotné uzavření hry je pak hodnoceno speciální prémií 200 bodů.

Velmi nepříjemná situace však nastane, pokud se protistraně nepodaří sestavit ani jednu canastu. V tom případě si totiž veškeré body odečítají, jak karty v ruce, tak i vyložené karty, a to včetně prémií za vyložené červené trojky. Proto odhození červené trojky nemusí vždy znamenat prvoplánově zmražení balíku. Jednak se z taktických důvodů používá, když je těžké dát dohromady první vyložení za 120 či 150 bodů, znamená totiž kartu v ruce navíc, a nebo právě když hrozí odečítání bodů, kdy cílem je alespoň snížit ztrátu o sto bodů za červenou trojku. Pokud již soupeři mají v ruce málo karet, čili uzavření reálně hrozí, je minimální pravděpodobnost zvýšení jejich bodového zisku červenou trojkou, zmrazení samozřejmě platí.

Po spočítání skore karty zamíchá a rozdá hráč po levici hráče, který rozdával ve skončené hře, nyní má právo sejmout balík a pokračuje se dál až do zisku 10000 bodů pro jednu stranu. To běžně trvá celé odpoledne, neboť typický zisk vítězné strany je tři sta bodů za smíšenou canastu, dvě stě za uzavření a karty co leží na stole, takže čtyřciferný zisk je spíše menšinový a navíc jen výjimečně se některé ze stran podaří celou partií proplout, aniž by musela odečítat body za nepodařené kolo. Ovšem v případě zisku velkého balíku může být zisk za jedinou hru i hodně přes dva tisíce.

Canasta je zajímavá hra nabízející řadu taktických situací. Osobně si vzpomínám, jak protistrana nemohla vyložit 120 bodů a pak to jeden z nich riskl a vyložil šest divokých karet. Což je opticky hezké, ale tyto karty blokují možnost vyložení čisté trojice. Byl to šťastný krok, spoluhráč kýženou jedinou divokou kartu opravdu měl a nemohl vyložit právě díky jejich nedostatku, kdežto takto bylo doma 1000 bodů za divokou canastu. Mohlo to samozřejmě dopadnout špatně, ale v tom je kouzlo většiny karetních her.