Ovšem stejně jako v žolíkách je ztíženo první vyložení. Hráči se snaží vytvořit v ruce sestavy karet stejné hodnoty. Mohou si pomoci divokou kartou, ovšem jejich počet nesmí převyšovat počet karet vyložené hodnoty. Navíc při prvním vyložení musí hráč vyložit jednak alespoň jednu sestavu minimálně tří karet stejné hodnoty bez žolíka a navíc splnit minimální bodové penzum, které se liší podle počtu bodů, které se straně podařilo do té doby získat, a to podle následující tabulky:

Vyložit 150 bodů při třinácti kartách není nic jednoduchého, proto se za regulérní vyložení většinou považuje i vyložení kompletní canasty, jejíž hodnota je minimálně 300 bodů. Toto je jedna z mála situací, kdy si lze vypomoci sekvencí.

K prvnímu vyložení lze použít i kartu odhozenou do balíku, ovšem pouze v případě, že hráč má v ruce aspoň dvě karty odhozené hodnoty.

Po prvním vyložení se situace podstatně zjednodušuje, vyložit lze i sestavu obsahující dvě karty dané hodnoty a jednu nebo dvě divoké karty, do vyložených sestav přikládat další karty téže hodnoty a snažit se tak dát dohromady kýžených sedm karet a vytvořit canastu. Lze přikládat i do sekvencí, ovšem jen směrem vzhůru a navíc to nemá velký smysl s výjimkou, že hráč tím zároveň uzavírá hru, nelze z nich vytvořit canastu.

Navíc má strana po prvním vyložení velmi zjednodušenou situaci pro braní odkládacího balíku. Lze jej vzít i v případě, že vytvořená vyložená sestava bude obsahovat divokou kartu a i v situaci, kdy danou hodnotu má hráč již vyloženou a prostě ji přiložit.

Boj o balík má v canastě zcela zásadní vliv. Na rozdíl od žolíků si totiž hráč nebere jen vrchní kartu, ale celý odkládací balík, takže může vzít klidně i čtyřicet karet, ze kterých pak většinou snadno sestaví nějakou canastu a minimálně blokuje protistraně další hodnoty, které nelze beztrestně odhodit.

Na to také pravidla pamatují tzv. zmražením balíku. Černá trojka dobrání balíku zcela znemožňuje pro následujícího hráče, ovšem pak už nemá vliv. Pokud ovšem hráč do balíku odhodí divokou kartu nebo červenou trojku, pak se dobrání balíku vrací do situace před prvním vyložením, a to až do dobrání celého balíku, který se pak otočí a stane se z něj balík na lízání karet. Ten již zmrazen není. Samozřejmě pokud se někomu nepodaří vzít dříve balík podle pravidel pro první vyložení. Často to znamená rozhodující okamžik celé partie.

Takto hra pokračuje do té doby, dokud se jedné ze stran nepodaří celé kolo ukončit. Za jakých podmínek tak může učinit a jak probíhá závěrečné vyhodnocení, si povíme v závěrečném díle miniseriálu o canastě.