Výtěžek z kampaně putuje na pomoc 10 rehabilitačním centrům a stacionářům napříč Českou republikou. Šek na 300 tisíc korun byl symbolicky předán také Centru Nováček v Plzni.

Šek na 300 tisíc korun byl slavnostně předán na Plese sociálních služeb, který je v plzeňském kraji již tradiční akcí. V rámci večera jsou předávány andělské ceny pro dobrovolníky a pracovníky v sociálních službách. Ples se uskutečnil v krásných prostorách Velkého sálu Měšťanské besedy a při této krásné příležitosti byli přítomni také zástupci Nadace Naše dítě.

„Máme velkou radost, že se i v 9. ročníku naší společné kampaně podařila vybrat úžasná částka, která přesahuje pět milionů korun. Ročník 2018 byl zaměřen na pomoc v rehabilitačních centrech a stacionářích, zde v Plzni bude z našeho daru uhrazen například polohovací invalidní vozík, rehabilitační a zdravotní kočárky. Věříme, že tyto pomůcky budou k užitku jak terapeutům, tak malým klientům. Naše poděkování patří především společnosti ROSSMANN a jejím zákazníkům, bez kterých by takový příspěvek nebyl reálný,“ říká Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě.

Centrum Nováček – Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Plzni spadá pod Městský ústav sociálních služeb a poskytuje služby klientům se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami, a to od 3 do 35 let.

„Našim klientům poskytujeme podporu při rozvoji soběstačnosti, naplňujeme jejich individuální potřeby, snažíme se rozvíjet fyzické i psychické schopnosti a zkvalitnit tak jejich život,“ říká Věra Kotrbatá, vedoucí DOZP Nováček.

Z výtěžku 9. ročníku kampaně Dejme úsměv dětem jsou dále financovány výcviky asistenčních psů a také další organizace, které se zabývají pomocí handicapovaným dětem. V plzeňském kraji obdrželo stejnou částkou jako DOZP Nováček také Centrum Hájek.

Od roku 2009 přispěli zákazníci prostřednictvím drogistické sítě ROSSMANN a Nadace Naše dítě více než 50 milionů korun na pomoc znevýhodněným dětem.