Obřad celebroval biskup plzeňský Tomáš Holub a koncelebroval emeritní biskup František Radkovský, v současnosti prezident Diecézní charity Plzeň.

„Chtěl bych, aby tato bohoslužba byla děkováním skrze modlitbu. Aby byla děkováním za to, že Charita je blízko lidem způsobem, který nezavání tím, že její pracovníci jsou špatně vyřezaní svatí. Zvu vás, abyste chválili, děkovali, prosili a žasli se mnou,“ uvedl biskup Tomáš Holub na začátku obřadu.

Nové zázemí pro lidi v nouzi vybudovalo město Plzeň v prostoru původní vrátnice v areálu v Cukrovarské ulici, který má Diecézní charita Plzeň v dlouhodobé výpůjčce.
Místo bývalé vrátnice vzniklo v Plzni nové zázemí pro lidi bez přístřeší

Jako prvního zaměstnance Radkovský v roce 1993 ustanovil Jiřího Lodra, který je ředitelem organizace dodnes. Diecézní charita se pod jeho vedením rozrostla v organizaci, která sama provozuje 19 registrovaných sociálních služeb a zajišťuje další projekty v oblasti humanitární, potravinové a materiální pomoci. Potřebným pomáhá například v azylových domech, domovech pro seniory, sociálně terapeutických dílnách, odborných poradnách, komunitních centrech, střediscích sociální rehabilitace či pečovatelskou službou. Je nablízku i obětem mimořádných událostí nebo domácího násilí. Prostřednictvím svého Střediska rozvojové spolupráce pomáhá i v několika státech Jižní Ameriky. Během roku 2022 pomohla 17,5 tisícům lidí.

Diecézní charita Plzeň také zastřešuje a metodicky řídí činnost dalších 13 charit s vlastní právní subjektivitou a 8 charit bez právní subjektivity na území Diecéze plzeňské, rozkládající se přibližně na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Mši svatou v den výročí koncelebroval také jáhen Michael Weißmann, ředitel partnerské Caritas Regensburg. Ta se významně podílela na financování prvních charitních služeb v Plzeňském kraji stejně jako na vzdělávání zdejších charitních pracovníků na stážích v Německu. A v podpoře stále pokračuje.

Potravinová banka Plzeň vydává jídlo i další zboží zhruba čtyřem desítkám organizací, které ji pak distribuují dále. Do Diecézní charity Plzeň si pro pomoc přišly i matky dvou dětí Viera (s chodítkem) a Anna.
Vážná nemoc je připravila o práci, díky potravinové bance mohou ženy vařit dětem

Na obřad pak navázalo děkování dlouhodobým podporovatelům diecézní charity a udílení Diplomů sv. Vincence z Pauly, patrona Charity, dlouholetým zaměstnancům. Slavnostní program v katedrále zakončilo vystoupení pěveckého tělesa Pilsen Voice.

Charita však v katedrále zůstává i nadále – do 12. listopadu je zde k vidění výstava fotografií ze služeb a projektů Diecézní charity Plzeň připravená k jejímu 30. výročí.