Emeritní biskup František Radkovský, jenž stál více než dvacet let v čele plzeňské diecéze, se stal prezidentem Diecézní charity Plzeň. Jeho úkolem je pomáhat a podporovat zaměstnance i samotné klienty zařízení.

Původně chtěl jít Radkovský sloužit farnosti, ale nakonec ho ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr přemluvil, aby pracoval právě v charitě. „Otec biskup František má velké charisma a já jsem si moc přál, aby to velké charisma mohli zažít i pracovníci charity," zdůvodňuje ředitel a dodává, že zařízení, působící na území Plzeňského a Karlovarského kraje, čítá 650 pracovníků. „Je to velká rodina, která potřebuje povzbuzení a energii," doplnil.

Úkolem Františka Radkovského je starat se o duchovní rozměr a pomáhat ostatním. Pracovníci charity totiž potřebují povzbuzení, protože klienti mají spoustu těžkostí a bolestí, se kterými jim musí pomáhat. „Když mají neustále sloužit a vydržet v jakési vydanosti k lidem, být k nim vlídní a trpěliví, tak to není vždycky jednoduché," myslí si Radkovský, který bude kromě zaměstnancům pomáhat i samotným klientům, pokud o to projeví zájem. „Znamená to věnovat se jim třeba v osobních rozhovorech, ale i ve skupinových programech," nastínil emeritní biskup a dodal, že mnohaleté zkušenosti kněze mu v nové funkci rozhodně pomohou.

K zaměstnancům i klientům může přijet na jejich pozvání. „Mnozí z nich už projevili o setkání se mnou zájem," podotkl emeritní biskup s tím, že není podmínkou, aby byl člověk věřící. „Přicházejí, protože potřebují povzbuzení," zdůvodnil Radkovský.

Kromě práce v charitě však stále pomáhá svému nástupci, diecéznímu biskupovi Tomáši Holubovi. Slouží sváteční bohoslužby, ale účastní se i jiných akcí či slavností.