Osmdesát procent veškerého majetku, o nějž v rámci tzv. církevních restitucí žádala plzeňská diecéze, je již vydáno. Uvedl to plzeňský biskup Tomáš Holub. S vydáváním majetku, což se v případě mladé plzeňské diecéze týká především pozemků a lesů, je spokojený.

„Restituční proces sice trvá mnohem déle, než jsme se domnívali na začátku, nicméně věřím, že rok 2017 bude rokem restituční tečky," je přesvědčený Holub.

Vydání nárokovaného majetku bylo ve vztahu k obcím a místním samosprávám většinou vyřešeno mimosoudní dohodou. Ve čtyřech případech jsou však podle biskupových slov ještě aktuální žaloby. „Byly ale pozastaveny, aby byl prostor pro jednání, nikoli proto, aby směřovaly přímo k soudu. Jediná situace, kdy jsme se dohodli tak, že věc chceme vyjasnit soudně, nastala s městem Kdyně. I zde se jedná o pozemky," upřesnil Holub.

3400 hektarů

Restituce se dotkly například i pozemků, které si obce v minulosti přivlastnily. Diecéze se s nimi dohodla tak, že si pozemky nechají, ale budou se starat o kostel. S 10 obcemi uzavřela smlouvu o spolupráci na údržbě kostela, v 15 případech byl pak kostel převeden na obec, naposledy se tak stalo v Kozojedech na Plzni-severu.

Podtrženo sečteno, z celkových 285 žádostí o majetek je nyní 122 zcela vyřízeno a ukončeno. Celková výměra doposud vydaných pozemků je 3400 hektarů.

S nově nabytým majetkem chce diecéze dobře a účelně hospodařit, tak aby byl do budoucna zabezpečen její chod. Příspěvek od státu, který každoročně dostává, se totiž rok od roku o pět procent snižuje a už nyní nestačí na platy v diecézi, které se pohybují kolem 60 milionů korun ročně. Peníze chce získávat například z pachtů polí či pronájmu bytů ve svých domech (z toho letos utrží patnáct milionů korun).

Celkový rozpočet plzeňské diecéze pro tento rok je 90 milionů korun. Dvě třetiny kryjí platy pro 185 lidí, z čehož je 84 duchovních, zbytek peněz putuje na provoz a investice.

Investice do památek

„Co se týká investic, jde o peníze, které jsme schopni dát do oprav kulturních památek. Letos se to týká zhruba stovky kostelů. Další peníze poputují na naši spoluúčast u projektů, které jsme získali v rámci dotačních titulů," řekl Holub.

Úspěšní byli například při žádosti o dotace na opravu národních kulturních památek z programu IROP. Konkrétně jde o katedrálu sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni, jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce, jenž dominuje náměstí v Klatovech, a klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. „Celková dotace v těchto třech projektech bude přesahovat tři sta milionů korun," uvedl Holub.

„Věříme, že v letošním roce ještě můžeme úspěšně žádat o dotaci na opravu kostela v Přešticích, také žádáme o peníze na chemické a fyzikální laboratoře na církevním gymnáziu," řekl Holub.