S jakými problémy dochází pacienti na dialyzační středisko v Plzni na Borech, které vedete?

Dialyzační středisko soustředí pacienty, které mají většinou již nezvratné selhání ledvin a bez provedení dialyzačního ošetření by dříve nebo později zemřeli. V jejich organizmu by se hromadily produkty metabolizmu, takzvané katabolity, dále voda a pacienti by zemřeli na metabolický rozvrat nebo na převodnění. Pacienti s chronickým onemocněním ledvin, kteří jsou odkázáni na mimotělní očišťování krve, dochází na dialyzační středisko třikrát týdně a stráví zde čtyři až pět hodin. Jde o takzvaně neodkladnou, ambulantní péči, která pacientům zachraňuje životy. V Plzni dnes fungují tři dialyzační střediska, kam mohou nemocní docházet – naše sídlí v plzeňské fakultní nemocnici na Borech, druhé je ve Fakultní nemocnici na Lochotíně a třetí se nachází v nemocnici Privamed.

Jak je vaše dialyzační středisko připravené na covid pozitivní pacienty?

Jarní vlna koronaviru byla pro naše dialyzační středisko méně náročná, než současná druhá vlna. Na jaře jsme měli jen jednoho pacienta s covidem, který potřeboval dialýzu. Při druhé vlně jsme v jednu chvíli ošetřovali i šest pozitivních pacientů. Způsob, jak dialyzovat i covid pozitivní pacienty, vznikal na jaře při první vlně onemocnění, kdy jsme se naučili, jak dělit zdravotníky i pacienty do směn či jak dezinfikovat kontaminované dialyzační sály, aby tam po pozitivních pacientech mohli být i ty negativní. Pokud se některý z našich pacientů nakazí novým typem koronaviru, jsme připraveni ho dialyzovat ve zvláštním režimu. Jestliže to jeho zdravotní stav umožňuje, mohou se s covidem léčit doma a nadále docházet na naše dialýzy.

Jak se liší dialýza u lidí nakažených koronavirem oproti covid negativním pacientům?

Covid pozitivní pacienti jsou dialyzováni v izolačních boxech zpravidla ve večerních hodinách a v noci, aby mohlo dojít k řádné dezinfekci střediska před příchodem ostatních pacientů. Zamezí se také kontaktu s ostatními nemocnými. Péči o covid pacienty zajišťuje důkladně proškolený zdravotnický personál. Každého nakaženého ošetřují vždy dvě sestřičky a jeden lékař. Oproti jaru snáší lidé na dialýze současnou krizi o poznání lépe. S pacienty jsme v každodenním kontaktu a konzultujeme s nimi jejich aktuální stav. Dialyzační středisko také spolupracuje i s FN Plzeň – na jaře jsme poskytovali dialyzační péči u pacientů, kteří byli hospitalizovaní ve Fakultní nemocnicí v Plzni v borském areálu. Pacientům jsme poskytovali jak intenzivní péči v podobě akutní dialýzy – u těch, kterým selhali ledviny náhle – tak chronickou dialýzu.

Kolik máte v současnosti pacientů?

V tuto chvíli nemáme žádného covid pozitivního pacienta, což může být samozřejmě zítra úplně jinak. Pravidelně dialyzovaných pacientů máme dnes celkem 96.

Jaká epidemiologická opatření je nutné při dialýze covid pozitivního člověka dodržovat?

V prvé řadě hygienu rukou a respirační hygienu. Při výkonu používáme rukavice, respirátory a ochranné brýle, ochranný štít a plášť. Personál po každém použití dezinfikuje mj. manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje a křesla. Provádí se čištění povrchů, sociálních zařízení i zdravotnických pomůcek. Když covid pozitivní pacient odejde, sestřička vydezinfikuje a vytře celou cestu, kudy člověk prošel, a to včetně podlahy ve výtahu. Ochranné oblečení zdravotníkům trochu ztěžuje práci – v brýlích hůře vidí a s oblekem a dvěma až třemi vrstvami rukavic je jim velké horko. Vydržet v tom čtyři až pět hodin je velmi nepříjemné.

Jak náročné je provádět dialýzu pacientům s těžším průběhem covidu?

Dialýza se i u nich dá provádět. Pacientům podáváme kyslík, léky na bolest, na snížení horečky a podobně. Měli jsme pacientku, která byla dialyzovaná na JIPce. Měla ošklivý průběh covidu, vysoké horečky a tak dále. Potom to vypadalo, že se její stav zlepšuje. Druhý den se však její stav rapidně zhoršil a pacientka zemřela.

Lze říci, že člověk, který má problémy s funkcí ledvin, je více náchylný k onemocnění koronavirem?

Dialyzovaní pacienti patří do ohrožené skupiny obyvatel, pro které může být nákaza koronavirem velkým rizikem. Většina našich pacientů jsou starší lidé. Často jsou totiž tzv. polymorbidní, tedy trpí větším počtem nemocí najednou. Typická je cukrovka a vysoký krevní tlak. Na druhou stranu ale i dialyzovaní pacienti mohou zvládnout nákazu velmi dobře a někteří z našich pacientů ji prodělali dokonce zcela bezpříznakově.