Obvodní radnice totiž nechala bývalé zaměstnanecké byty přestavět na nové třídy. Přestavbu obou zařízení financovala z vlastních zdrojů a vyšla na 3,5 milionu korun.

Zájem rodičů o umístění dětí ve školkách vysoce převyšuje jejich kapacity. „Loni nám přišlo k zápisu 60 dětí, téměř polovinu jsme jich nemohli umístit. Kapacita školky byla tehdy 112 míst a nyní je o deset vyšší. Pro uspokojení poptávky by jich bylo potřeba o dvě i tři desítky více,“ říká ředitelka 89. MŠ Stanislava Ronzová. Podobné je to i v Ruské ulici , kde se kapacita navýší z 92 míst na 101.

To, že ve školkách je po zápisech ještě méně místa než ve skutečnosti, způsobují sami rodiče. „Přihlásí dítě třeba do šesti školek a když ho všude přijmou, pět mateřinek až v září zjistí, že vlastně mají ještě volno,“ uvádí Ronzová. Doplňuje, že se jim ročně uvolní tímto způsobem asi šest míst.

Deset míst ve školce v Habrmanové ulici by mohlo v budoucnu sloužit jako speciální třída pro děti s logopedickými vadami nebo děti se znaky autismu. „Chceme využít toho, že v ní bude malý počet dětí a učitelka se jim může více věnovat,“ vysvětluje ředitelka.