Anorektičky, bulimičky, hyperaktivní děti, děti s poruchami chování nebo psychotickým onemocněním. To jsou nejčastější pacienti dětského a dorostového oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. To se nyní po čtyřměsíční rekonstrukci za 4,5 milionu korun znovu otevřelo. Děti byly v době úprav umístěny na jiná oddělení kliniky. Klinika je jediným pracovištěm svého druhu v kraji, které se zabývá péčí o děti.

„Ostatní kliniky potřebují spoustu drahých přístrojů. V našem oboru je to trochu jiné. Nejcennějšími ´přístroji´ jsou pracovníci a vhodné prostory, kde můžeme vykonávat terapie,“ vysvětluje primářka kliniky Taťjana Petráňová. Stavební úpravy na oddělení začaly zařízením herny. Neslouží pouze ke hře, ale také k terapii. Lékařka vysvětluje, že právě při hře se děti totiž nejlépe odreagují a uvolní.

Oddělení má 17 lůžek a navíc ještě jedno síťové. Ročně se postará přibližně o dvě stovky pacientů ve věku od šesti do 18 let. „Nejčastěji hospitalizujeme děti s poruchou pozornosti a aktivity, v populaci se vyskytují ve čtyřech až osmi procentech. Většinou to jsou chlapci. Trpí zejména impulzivitou a hyperaktivitou, tím pádem je jejich výchova náročná a nezvladatelná pro učitele i pro rodiče. Dále zde často máme děti s neurotickou poruchou, jako pomočování nebo zadrhávání, většinou kombinovanou právě s poruchou aktivity nebo s další těžší psychickou poruchou, protože ty jednoduché zvládáme ambulantně,“ uvádí vedoucí lékařka oddělení Jitka Rumlová.

Rozvoj psychotického onemocnění bývá častý mezi 16. a 18. rokem. Porucha nálady u dětí je ale jiná než u dospělých, kde se projevuje často depresí. „Kluci například šaškují, holky mívají syndrom popelky. Jejich problémy se pak projevují i psychosomaticky, bolestí hlavy a břicha,“ vysvětluje Rumlová.

Nejčastěji se porucha osobnosti objeví s nástupem do školy. „Nyní se už přes dva roky věnujeme i dětem s autismem. Jedno dítě ze 150 je autista, ale v západních Čechách nejsou stoprocentně všechny diagnostikovány. Tady je důležitá spolupráce s pedagogy, protože tyto děti potřebují jiné výchovné a vzdělávací vedení, aby se předcházelo sebepoškozování. Léčba pak není už nutná nebo se dávky léků mohou snížit,“ dodává Rumlová.

V poslední době je nárůst neurotických poruch typu koktání a pomočování, ty se ale často léčí jen ambulantně.