Tuto soutěž každý rok vyhlašuje Sdružení pro volný čas DEMARO a Středisko volného času dětí a mládeže v Plzni-Bolevci.

Přihlásilo se celkem 30 mladých muzikantů, kteří vystoupili v 17 soutěžních formacích.

Soutěžili jednotlivci, dua a skupiny ve věku do 26 let. Jednotlivá soutěžní vystoupení hodnotila nejen porota z řad plzeňských muzikantů, ale také diváci, které nejvíce za-ujalo Duo MARTIN a KATKA a skupina SKO2.CZ.

Děkujeme odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje, Nadaci 700 let města Plzně a odboru školství a kultury Magistrátu města Plzně za podporu, bez jejichž přízně by se tato soutěž nemohla uskutečnit.

Výsledky

Jednotlivci a dua

Kategorie 14 let a mladší:
1. Iveta ŠPERLOVÁ
2. Duo PATRIK a KAROLÍNA
3. Pavel PELIKÁN

Kategorie 15-19 let:
1. Duo MARTIN a KATKA
2. Duo TomAja
3. Duo HYNEK a KAROLÍNA, Mirka VOLFOVÁ

Skupiny

Kategorie 15 let a mladší:
1. skupina JEN TAK

Kategorie 16-20 let:
1. skupina SK2O.CZ
2. skupina ZNAMENÍ

Autorská soutěž
1. Katka KOZÁKOVÁ
2. Mirka VOLFOVÁ
3. Daniel SCHMID

Zvláštní ocenění
Katka KEPLOVÁ – muzikálnost
Patrik HRADECKÝ – zpěv
Magda ŠMÍDOVÁ – flétna
Jana VOTAVOVÁ – housle
Petr PELIKÁN – kytara

Marcela Holomelová