Nejenže si na dopoledne pod vedením učitelek připravili program na mikulášskou besídku, včera totiž vyvrcholil projekt, na němž spolupracovali se spolužáky z německého Chamu.

Školy totiž před dvěma lety v září koupily plátna, rozdělily si je a děti na ně začaly napřeskáčku malovat obrazy. Když měly základ obrazu hotový, plátna si vyměnily a pak je dotvořily.

„Maloval Merklín, malovala Sušice, maloval Cham. Naše děti pokračovaly tam, kde německé přestaly. A naopak," vysvětlovala princip ředitelka merklínské školy Ivana Kováčová.

Hotové obrazy byly postupně k vidění na třech vernisážích v Merklíně, Sušici a Chamu. Na každé z nich je bylo také možné dražit. A právě včera projekt s mottem Umění bez hranic vyvrcholil předáním obrazů novým majitelům. Prodalo se jich dvanáct, celkem za více než dvacet tisíc korun. „Za peníze nejspíše koupíme další rámy a plátna a děti budou v malování pokračovat," říkala ředitelka.

Že malování dětem svědčí, potvrdila i Martina Smeykalová, učitelky ze Sušice, která jedno z pestrobarevných děl vydražila. Mluvila se slzami v očích. „Měla jsem velké štěstí, že jsem obrazy s dětmi mohla malovat. Viděla jsem, jak se děti, které se normálně soustředit nedokážou, při malování najednou soustředí. Obraz, který jsem vydražila, mýma rukama ani Sušicí neprošel. A je kouzelný," říkala dojatě.