Děti z mateřinky vyrobily Moranu, symbol zimy, a v úterý ji šly spolu se staršími kamarády hodit do rybníka. Vesnicí zněly písničky a lidové říkanky za doprovodu řehtaček a dřívek: „Moranu nesem, s velikým nosem, do vody ji dáme, pak si zazpíváme.“ Starší děti vysvětlovaly vítání jara těm mladším. Pak se s Moranou rozloučily hlasitým 'čáááu, ahoooj' a paní učitelka ji s velkým očekáváním dětí hodila do vody. Malé děti pak hledaly vyrobené berušky, které symbolizují jaro a pak všichni tancovali a bylo veselo.