Jazyková animace je hravá forma seznámení s cizím jazykem, kterou centrum vyvinulo a používá ji při setkání dětí z Německa a Čech. Projekt je hrazen z peněz Evropské unie.

„My jsme již dříve navázali partnerství s německou školkou a děti se společně navštěvují. Nejprve jsme se jazykové bariéry obávali, ale děti ji při hře úplně odbouraly. Oni si prostě rozumí,“ říká učitelka křesťanské třídy, v níž se animace poprvé konala, Ilona Tomanová. Právě u přeshraničních setkání je tato metoda velmi přínosná. „Hravé aktivity pro osvojení nejdůležitějších slovíček a frází spolu se zaměřením na konkrétním region a cílovou skupinu přispívají k prohloubení česko–německých partnerství a motivují další organizace k přeshraniční spolupráci,“ uvádí výhody animace Tomanová.

Cílem animace je zaujmout účastníky zábavnými aktivitami pro češtinu i němčinu, poukázat na základní shody a rozdíly v obou jazycích a hlavně odbourat zábrany při používání cizího jazyka. „V rámci projektu Odmalička, nebo německy Von klein auf byla tato metoda upravena speciálně pro mateřské školy. Jazyková animace může být i jakýmsi předskokanem jiných metod pro seznamování s cizí řečí,“ říká učitelka.

Samotné děti hra se slovíčky baví. „Já už vím, jak se řekne sluníčko! Sonne!“ říká šestiletá Kačenka. Sedmiletý David dokáže německy pojmenovat dům jako Hause a oba společně napočítají do pěti. Německy, samozřejmě.

Pak je čeká další zábavná hra. Pexeso trošku jinak. „Nejdříve společně spočítáme kartičky pexesa,“ velí animátorka, a děti počítají. Pak ale všechny kartičky obrátí. Takhle se to přece nehraje! Ale ono by to stejně nešlo, všechny kartičky tu jsou jen jednou, dvojice chybí. „Asi nám je schoval ten velikonoční zajíček, tak víte co? Najdeme je. Každý si vyberte jednu a německy řekněte co na ní vidíte a pak se pustíme do hledání. Pokud najdete kartičku, která nepatří do vaší dvojice, nechte jí ležet v úkrytu,“ vysvětluje animátorka, která děti nemusí ani pobízet, všechny se totiž okamžitě rozběhnou po místnosti, aby svoje chybějící pexeso našly.

Pojmenovat je nebyl velký problém. Němčina má totiž spoustu slovíček podobných, a animátorka si pro první ukázkovou hodinu vybrala právě taková. „Auto se řekne auto,“ ví i malý Davídek.