„Půjdete spát, nebo si ještě budete číst?“ ptá se knihovnice Lenka Kotroušová. Je půl jedenácté a děti už za sebou mají razítkování triček, slalom na tříkolce kolem svazků novin a výrobu vlastního leporela s tématem knihy Zahrada. „Číst!“ zní jednohlasná odpověď třinácti dětí ve věku od šesti do třinácti let. Pokud by bylo na nich, spát by nejraději nešly vůbec. Čtveřice milých knihovnic, které pro děti netradiční nocování připravily, souhlasí. Podmínkou jsou ale vyčištěné zuby a rozložené spacáky připravené k přenocování. Největší zájem je o místa mezi regály s knihami, pohodlný gauč, který se v dětském oddělení nachází, nikoho neláká.

Zájem je za to o noční čtení ve stanovém městečku, které dočasně vyrostlo v čítárně časopisů. Nejvíc narváno je ve stanu, kde předčítá jedna z knihovnic. „Já chci ty horory na dobrou noc. Tohle není strašidelný,“ ozývá se ze stanu krátce poté, co knihovnice začne číst z knížky Kostík Billy. Té nezbývá nic jiného než sáhnout po „atraktivnějším“ titulu.

Je po půl dvanácté večer. Některé děti už sice ulehly do spacáků, ale kdy nakonec všechny usnou, nelze předvídat. „Loni to bylo dobré, děti překvapivě zalehly už v jedenáct, ale byly i ročníky, kdy usnuly až ve tři,“ vzpomíná jedna z organizátorek Eva Zikmundová. Pro místní knihovnice však Noc s Andersenem víceméně znamená noční. I ony si však tuto akci evidentně užívají. Svědčí o tom i fakt, že se letos v doubravecké knihovně nocovalo už po deváté.

Naopak Ústřední knihovna pro děti a mládež se k celostátní akci letos připojila poprvé. Mezi knihami se zde však nenocovalo. „Protože máme v sobotu otevřeno, tak by to ani nebylo dost dobře možné,“vysvětluje knihovnice Petra Pekárková, která přesto se svými kolegyněmi pro děti připravila zajímavý program. Na návštěvu totiž přišel sám pan Andersen zahalený v dlouhém černém plášti a širokém klobouku. Do známého pohádkáře se přehozením pláště převtělily i samotné děti, které předčítaly jednu ze známých Andersenových pohádek.

V obou knihovnách byla akce především odměnou pro pilné čtenáře, kteří pobočku pravidelně navštěvují.