Mateřské školy hlásí plné stavy. O zvyšování kapacit usilovalo proto o prázdninách hned několik měst a obcí Plzeňského kraje.

Na konci srpna tohoto roku se slavnostně otevřela přístavba Mateřské školy Sedlec u Starého Plzence, která zvýšila kapacitu objektu na 56 dětí. „Doposud, aby škola vyhověla převyšující poptávce, měla provizorně v provozu vedle jedné třídy i třídu s kapacitou maximálně 15 dětí, ve které nebyl žádný prostor k pohybovým aktivitám. Nyní v realizované přístavbě mají děti dostačující prostor. Navíc se podařilo ve třídě instalovat i lezeckou stěnu,“ říká ředitelka školy Anna Císařová. Přístavba zabezpečuje i přístup do obou tříd mateřské školy a šatnu pro tyto třídy.

Na Tachovsku museli kvůli většímu počtu dětí navyšovat kapacitu v Mateřské škole v Kostelci. “Zvýšil se u nás počet obyvatel a s tím také samozřejmě počet dětí. Do školky se od letošního září zapsalo třináct dětí nad původní kapacitu, museli jsme proto otevřít ještě jednu třídu,“ uvádí starosta František Trhlík. Prostory našla obec v budově současné školky, a to v patře, kde do té doby působilo volnočasové centrum pro mládež. Úprava prostor a vybavení nové třídy stálo obec zhruba tři sta tisíc korun.

Na rozšíření křesťanské mateřské školy pracují i v Horažďovicích. Původně mělo jít o novou třídu pro dvouleté děti kvůli novému zákonu, třídu ale Horažďovičtí využijí, i když z povinného přijímaní dvouletých dětí do školky nakonec sešlo. „Kapacitu obou školek máme naplněnou,“ popisuje horažďovický starosta Michael Forman.

Novou třídu pro dvacet dětí přistavěli letos kvůli nedostatečné kapacitě Mateřské školy v Kolinci na Klatovsku, nevyužité prostory na novou třídu přestavěli o letních prázdninách také v Základní a Mateřské škole v Bolešinech nedaleko Klatov. „Dlouhodobě už jsme jeli na „výjimku“, žáci základní školy se museli učit ve školní jídelně a děti z mateřské školy chodily zase do školní družiny. A vzhledem k tomu, že populační ročníky jsou alespoň v Bolešinech, stále silnější, rozhodli jsme se udělat v prostorách mateřské školy stavební úpravy, a rozšířit tak kapacitu o jednu třídu pro jedenáct dětí,“ vysvětluje ředitel bolešinské základní a mateřské školy Michael Burianek.

V domažlické Základní a Mateřské škole v ulici Msgre B. Staška došlo během prázdnin ke zřízení nových učeben a úpravě šaten. „Renovací prošlo jedno patro v jižním křídle. Byly zrušeny dílny a došlo ke sloučení místností pro školní družinu s kmenovými třídami. Práce vyšly na zhruba 700 tisíc korun,“ líčí domažlický místostarosta Stanislav Antoš a dodává: „Potřebujeme nové učebny, protože ve školách přibývají děti, do prvních tříd nastupují silné populační ročníky.“