Do projektu Venkovská krajina pod drobnohledem se zapojilo sedm základních a mateřských škol z jižního Plzeňska. Podle Tomáše Prunera žáci prvního i druhého stupně kombinují práci ve třídě a v terénu.

„Prostřednictvím obrázku se učí rozeznávat zemědělské plodiny, v terénu pracují s mapami, přemýšlejí o tom, jak kdysi krajina vypadala, tedy co se v ní oproti současnosti nacházelo," vysvětlil Pruner.

Děti se učí vnímat krajinu nejen zrakem a sluchem, využívají třeba i hmat a čich. „Na zahradě zámku v Dolní Lukavici školáci měli možnost poslouchat nejrůznější zvuky nebo čichem rozeznat, co lidé v kamnech pálí," řekl Pruner.

Ten si všiml rozdílu mezi dětmi z venkovských a městských škol. „V otázkách poznávání přírody je vidět, že tráví čas venku a nesedí doma. Většina třídy školy z Dolní Lukavice rozlišila ječmen od pšenice, což u žáků z větších měst bývá horší," uvedl Pruner.

Dalším poznatkem Ametystu je, že děti vnímají přírodu a své okolí z aut. „Nejsou zvyklé cestovat třeba vlakem," dodal Pruner. Děti ze škol, které se do projektu zařadily podruhé, prý častěji vyrážejí s učiteli do přírody.