„Tento přístroj umožnil dětské pneumologii rozšířit věkové spektrum vyšetřovaných dětských pacientů a významným způsobem napomáhá diagnostice a léčbě nejmenších pacientů,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Jedním z největších přínosů speciálního přístroje je schopnost dokumentovat nález formou videozáznamu.

„Bronchoskopie má v dětské pneumologii nezastupitelné místo. Jde o vyšetření horních i dolních dýchacích cest pomocí optického přístroje flexibilního videobronchoskopu. V dětském věku se většinou provádí v celkové anestezii,“ vysvětlila lékařka Dětské kliniky plzeňské FN Marcela Kreslová.

Nový přístroj využívá klinika zejména u dětí s opakovanými plicními záněty nebo u pacientů s chronickým plicním onemocněním s bronchiektáziemi s cystickou fibrózou nebo se syndromem nepohyblivých řasinek.

„Jeho velkou výhodou je, že je ultratenký, a dále to, že umožňuje jak diagnostický, tak i léčebný postup. Když si uvědomím, jak teď dětem můžeme pomoci, je to skutečně neuvěřitelné,“ dodává přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Josef Sýkora. Ročně provede plzeňská fakultní nemocnice přibližně třicet výkonů u malých pacientů s respirační problematikou.