„Nové léčebné zařízení bude stavěno za plného provozu na stávající adrese a sousedních plochách, které jsme získali bezplatně od města Plzně,“ informoval Karel Makoň z DESOP s tím, že cílem snažení celého týmu lidí je v co nejkratší době postavit, zkolaudovat a uvést do provozu jednu z nejmodernějších léčebných záchranných stanic pro volně žijící druhy živočichů, ale i pro ty, kteří ji budou provozovat.

Záchranná stanice živočichů DESOP Plzeň. | Video: se svolením Karla Makoně

„Celý areál je zároveň navržen a koncipován jako centrum ekologické výchovy a vzdělávání se všemi aspekty ekologicky šetrného provozu, zelenými střechami, nakládáním s dešťovou vodou, bezpečnými skly a prvky na podporu biodiverzity, původních dřevin, bylin i živočichů v rámci projektu druhové ochrany,“ popsal Makoň.

Celková rekonstrukce, modernizace a rozšíření záchranné stanice, která již byla nutností, si dle schváleného rozpočtu vyžádá celkovou investici ve výši 22 milionů korun. Pomocnou ruku podaly město Plzeň a Plzeňský kraj, které shodně přispějí čtyřmi miliony.

„Chybějící čtyři miliony korun nezbytně nutné finanční spoluúčasti však musíme investovat přímo my, a to z rozpočtu DES OP – z kapitoly darů, příspěvků a veřejné finanční podpory. Jeden milion korun máme už naspořený z let předešlých a věříme, že zbývající tři miliony korun společně získáme díky pomoci a podpoře veřejnosti,“ uvedl Makoň.

Na celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření ZSŽ Plzeň lze přispět hned několika způsoby. „Za prvé převodem konkrétní účelově vázané finanční částky na náš nově zřízený transparentní účet u ČSOB č. 342 345 236/0300, určený pouze a výhradně na tuto investiční akci. Nebo pohodlně prostřednictvím všeobecně užívané platformy „DARUJME.CZ“ na adrese https://www.darujme.cz/zsz-plzen#informace,“ vyjmenoval Makoň s tím, že je možné záchranáře podpořit i jakoukoliv formou dodavatelské služby, manuální či materiální, a odborné pomoci, spoluúčasti či příspěvku. „Vše pod heslem „Společně to postavíme“, stejně jako Národní divadlo,“ usmívá se Makoň.

Budoucí podoba záchranné stanice živočichů v Plzni:

Budoucí podoba záchranné stanice živočichů v Plzni.

Záchranná stanice v Plzni ročně ošetří stovky zvířat, někdy je jich i přes tisíc. Výjezdy se pohybují také v řádech stovek. Spravuje všechna čapí hnízda v západních Čechách a má i další povinnosti.