Jenom díky štědrosti zhruba 350 dárců mohou Plzeňané znovu slyšet pětici zvonů v katedrále sv. Bartoloměje. Katedrála o původní přišla během světových válek, zůstal pouze zvon Prokop z roku 1835. Na Jana Nepomuckého, Marii, Hroznatu a Bartoloměje byla v roce 2012 vyhlášena veřejná sbírka, která vynesla přes devět milionů korun. Poprvé se zvony rozezněly loni v lednu při slavnostním otevření Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015. Ve středu se ve věži katedrály uskutečnilo poděkování všem dárcům, jehož se ujal plzeňský biskup Tomáš Holub. Právě ve věži kostela jsou umístěny desky se jmény všech dárců, již přispěli na nové zvony.

Když vyzvánějí, hřeje mě u srdce

Mezi dárci, kteří přispěli na čtveřici nových zvonů pro plzeňskou katedrálu sv. Bartoloměje, byla i Marie Česáková ze Švihova. „Pokaždé, když je slyším vyzvánět, hřeje mě u srdce. A mám radost, že jsem alespoň trochu pomohla," řekla dojatě.

Marie sledovala veřejnou sbírku od úplného začátku. Společně se sestrou darovala deset tisíc korun, jež získaly v dědictví. Zvony chodila okukovat ještě v době, kdy provizorně visely na náměstí Republiky. A událost, kdy se poprvé všech pět zvonů slavnostně rozeznělo, si samozřejmě také nemohla nechat ujít. Nechyběla ani na odhalení desek všech dárců.

Marie ovšem podobný dobrý skutek už v minulosti udělala, když přispěla na zvon do švihovské kaple Nanebevzetí Panny Marie. A pokud má zvuk obou zvonů dárkyně porovnat? „Víc slyšet je rozhodně ten švihovský. Byla jsem překvapená, že zvuk těch plzeňských není tak výrazný," uzavřela.