Odhalení připomínky světoznámé rodačky přihlížely desítky lidí.

Nápad na pořízení pamětní desky vznikl vloni na podzim, když se s Miladou Šubrtovou její kolegové, přátelé i příznivci loučili na hřbitově v Chříči. „Říkali jsme si, že bychom na dům, kde se narodila, měli něco dát. Desku vyrobili Bořivoj Rak a Jindřich Kovařík," popisuje chříčský starosta Vladimír Petrlík.

Čtvrtečního slavnostního aktu se zúčastnila řada významných hostů. Byl mezi nimi například dramaturg opery Národního divadla Beno Blachut, který, jak řekl, se přijel částečně i zastydět za to, že Národní divadlo zatím tak významnou osobnost nijak nepřipomnělo, dále ředitelka Nadace Život umělce Dagmar Hrnčířová či Josef Herman za Jednotu hudebního divadla. „Paní Šubrtová patřila k těm, kteří si myslí, že opera je umění pro všechny a patří mezi lidi. Když vidím její rodnou vesničku a její dům, dochází mi, proč tomu tak bylo," řekl Herman.

Milada Šubrtová

Dlouholetá sólistka opery Národního divadla a přední česká sopranistka se narodila ve Lhotě u Chříče 24. 5. 1924. Zpěv studovala pouze soukromě u tenoristy Zdeňka Knittla a začínala v ochotnickém divadle, časem se však vypracovala na jednu z nejlepších českých pěvkyň 20. století. První velké role ji potkaly v pražské Opeře 5. května, po jejímž sloučení s operou Národního divadla se stala členkou české první scény. Oslňovala mimořádným hlasem s rozsahem tří oktáv, jejž uplatnila v rolích, jako byla Mozartova Pamina či Donna Anna, Verdiho Lady Macbeth, Wagnerova Sieglinda a další. Nejznámější jsou však její interpretace české klasiky – ať už šlo o Smetanovu kněžnu Libuši nebo Dvořákovu Rusalku, jež se bezesporu stala její životní rolí. Milada Šubrtová zemřela v Praze 1. srpna 2011.