Návštěvníci mohli soutěžit, bavili se při vystoupení dětí ze základní umělecké školy nebo se seznámili se členy redakce. Měli také možnost položit otázky představitelům města – místostarostce Evě Jabůrkové a vedoucímu odboru investic a údržby majetku Vlastimilu Bauerovi.

O náměstí se bude hlasovat anonymně

Místostarostka nejprve všechny přítomné seznámila s jednou z největších plánovaných akcí, rekonstrukcí náměstí. O tom, že jeho podobu si obyvatelé budou moci vybrat sami ze tří návrhů, jsme vás už informovali.Nýřanští se dozvěděli například, kdy se s pracemi začne. „Počítáme s nimi na roky 2009 a 2010. Zatím nevíme přesně, kolik bude náměstí stát, ale předpoklad je 10 milionů korun,“ uvedla Jabůrková s tím, že návrhy se objeví uvnitř radnice a na internetových stránkách a hlasovat se o nich bude anonymně, pomocí anketních lístků. S prvním dotazem se pak na moderátora Jiřího Bláhu obrátil Václav Kraus. Kromě kácení stromů se ptal i na to, jestli město neuvažuje o koupi kropicího vozu. „V létě, když je vedro, ulice by potřebovaly zchladit,“ mínil. Souhlasila s ním i Marie Kunešová. „V Žižkově ulici se šíleně práší, často tam jezdí auta jedno za druhým,“ podotkla.

Místostarostka na otázku kropicího vozu reagovala takto: „Doufám, že bude možné jej pořídit.“ Obyvatele Žižkovy ulice pak potěšil vedoucí Bauer. „Začátkem letošního července začneme s její rekonstrukcí. Měli jsme ji naplánovanou už kdysi, ale přihlásila se vodárna s tím, že v ulici bude pracovat na vodovodní síti. Proto jsme čekali do letoška – byl by nesmysl ulici opravit a pak v ní hned kopat,“ vysvětlil. Dopravu v ulici prý v budoucnu město také zkrotí – v úvahu připadá například omezení rychlosti projíždějících aut.

Veřejné WC? Bude naproti poště

„Neuvažujete o tom, že by se sem vrátilo veřejné WC? Z toho, co tu bylo, je teď obchod a není kam chodit,“ zajímal se nakonec ještě František König. „S veřejnými záchodky počítá také plán rekonstrukce náměstí. Ve městě se znovu objeví, ne přímo na náměstí, ale nejspíše naproti poště,“ zakončila diskuzi Jabůrková.