Děti II. stupně byly rozděleny na tři skupiny. Každé skupině se věnovala část z pětadvaceti vojáků. V průběhu dne se skupiny žáků střídaly na jednotlivých stanovištích. Na prvním stanovišti představili svoji práci vojáci z 13. dělostřeleckého pluku z Jinců u Příbrami. Druhé stanoviště patřilo základům zdravovědy s praktickými ukázkami.

Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak reagovat a hlavně pomoci při nehodě či zranění, včetně resuscitace, volání tísňových čísel a postupu při ošetření masivního krvácení, zlomenin aj. Na třetím stanovišti se seznámily s historií a použitím chemických látek, jak se před nimi chránit a jak se zachovat v případě jejich použití.

Žáci také mohli soutěžit v oblékání ochranných prostředků a zároveň získali ucelený přehled o práci vojáků z radiačního a chemického průzkumu.

Vojáci měli Den s armádou pečlivě připravený.  Získali pozornost a zájem dětí, a tak věříme, že celá akce dětem rozšířila jejich vědomosti a dovednosti, které by mohly ve svém životě využít v nejrůznějších krizových situacích.

Kolektiv pedagogů 16. ZŠ a MŠ